Tomasz Kocent proponuje: Wspólna Komisja Historyczna

Tomasz Kocent proponuje: Wspólna Komisja Historyczna

Tomasz Kocent, Prezes Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP postanowił podsumować polemikę dotyczącą pomnika Józefa Piłsudskiego w Kartuzach. Proponuje rozwiązanie: Wspólna Komisja Historyczna.

Treść listu (bez zmian):

Szanowni Państwo!

W związku z niedawną polemiką z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kartuskiego p. Eugeniuszem Pryczkowskim, w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kartuzach oraz szerzej historii i sytuacji Kaszub i Kaszubów w okresie II Rzeczypospolitej, a także podobnymi dyskusjami w ramach debaty publicznej, mającymi miejsce do tej pory, Związek Piłsudczyków RP Okręg Kaszubsko-Pomorski proponuje powołanie wspólnej komisji naukowej, w sprawie zbadania i opracowania omawianych zagadnień. Informujemy, iż w celu powołania niniejszej komisji, zwrócimy się z propozycją do p. Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha. W założeniu będzie to ciało skupiające ludzi nauki, historyków, regionalistów i dziennikarzy oraz przedstawicieli IPN. Pragniemy aby każde zainteresowane środowisko (np. Związek Piłsudczyków RP, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, stowarzyszenia lokalne itp.), wytypowało i przedstawiło swoje propozycje, naukowców – kandydatów do pracy w komisji. W roku 2019 będziemy obchodzili stulecie powołania 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w 2020 Setną Rocznicę Powrotu Kaszub i Pomorza do Macierzy. W ciągu tych dwóch nadchodzących lat, będzie doskonały moment, aby zrealizować tego typu przedsięwzięcie. W praktyce w roku 2019 można będzie zorganizować jedną lub kilka konferencji naukowych, poświęconych sytuacji Kaszub i Kaszubów w okresach: przed odzyskaniem niepodległości, I Wojny Światowej i walk o przyłączenie do Polski, II Rzeczypospolitej, II Wojny Światowej oraz czasów komunistycznych. Efekty prac, będą mogły następnie zostać opublikowane w formie opracowania naukowego, np. w 2020 roku. Być może od razu nie wyczerpią całości zagadnienia ale staną się napewno przyczynkiem do dalszego pogłębiania tematu.

Pojawiające się głosy w debacie publicznej, często bardzo odmienne poglądy na konkretny temat, wymagają rzetelnego naukowego podejścia i obiektywnego opracowania. Już teraz zapraszamy zainteresowane osoby i środowiska do zgłaszania swoich propozycji w tej sprawie. Okręg Kaszubsko-Pomorski ZPRP, ze swojej strony również zaproponuje konkretnym środowiskom, organizacjom i instytucjom zaangażowanie w omawiane przedsięwzięcie. Wkrótce przedstawimy kolejne szczegóły.

Z poważaniem,

mjr ZPRP Tomasz Kocent

Prezes Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego 

Związku Piłsudczyków RP

2 komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*