Święto Szkoły i 15. rocznica nadania imienia Ziemi Kaszubskiej Szkole Podstawowej w Goręczynie

Święto Szkoły i 15. rocznica nadania imienia Ziemi Kaszubskiej Szkole Podstawowej w Goręczynie

W 15. rocznicę nadania imienia Ziemi Kaszubskiej szkole w Goręczynie zaplanowano szereg działań edukacyjnych i integracyjnych. Zwieńczeniem uroczystości był odświętny apel, na który przybyło wielu szacownych gości. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli Kuratorium Oświaty, władz samorządowych – gminnych i powiatowych, zaprzyjaźnionych instytucji, duchownych, a także dyrektorów szkół i rodziców.

Wiele serdecznych życzeń i gratulacji złożono na ręce dyrekcji. Całość przebiegła w miłej i rodzinnej, ale wzniosłej atmosferze. Pięknie zabrzmiał Hymn Szkoły „Ziemia Kaszubska” i wiele innych utworów, głównie w języku kaszubskim. Uczniowie ubrani w tradycyjne stroje kaszubskie tańczyli i zagrali w przedstawieniu artystycznym. Wręczono też nagrody zwycięzcom konkursów związanych z regionem. To był pamiętny dzień dla całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie.

-Wiele osób, gdy poznaje imię naszej szkoły nurtuje pytanie, jakim patronem dla szkoły i jej uczniów może być Ziemia Kaszubska? Odpowiedź nie jest ani łatwa ani oczywista – podkreślała dyrektor Żanetta Penkowska. -Kaszubska Ziemia, patron niełatwy, ale piękny i zdecydowanie najwłaściwszy dla Szkoły Podstawowej w Goręczynie: szkoły, która dba o tradycje, w której uczniowie uczą się języka kaszubskiego, a od roku funkcjonuje wyjątkowa sala regionalna, szkoły, która promuje postawy ekologiczne i dba o najbliższe środowisko naturalne, szkoły, która promuje postawy patriotyczne i nie zapomina o lokalnych bohaterach, szkoły, która łączy pokolenia, w której każdy jest ważny i potrzebny.

Reklamy

Cały dzień przepełniony był mnóstwem ciekawych wydarzeń. Uczniowie brali udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Panie z koła gospodyń wiejskich w Sławkach, mieli okazję uczestniczyć w pogadankach i wspominkach prowadzonych przez dawnych, emerytowanych już nauczycieli goręczyńskiej szkoły czy wysłuchać informacji o historii placówki przekazanych przez wychowawców. W Kościele Parafialnym w Goręczynie odprawiona została uroczysta msza święta w intencji całej społeczności szkolnej.

Dyrektor wyraziła swoje podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości, w szczególności do nauczycieli i uczniów. Słowa wdzięczności skierowała do przybyłych gości, których tak liczna obecność była wyrazem więzi i uznania dla całej społeczności szkolnej w Goręczynie.

Pomysł nadania imienia goręczyńskiej szkole pojawił się już w latach 90-tych ubiegłego wieku. Powszechną aprobatę zyskał pomysł ks. prałata Edmunda Kosznika, by nadać szkole imię Ziemi Kaszubskiej, doceniając tym samym działania placówki w zakresie promocji regionu, a jednocześnie jeszcze bardziej ja z nim związać. Starania nasilono począwszy od 2000 roku, kiedy szkoła rozpoczęła nauczanie języka kaszubskiego.

Ponadto organizowano tu szereg imprez, konkursów, spotkań z zasłużonymi osobami i twórcami ludowymi, a uczniowie szkoły odbywali wiele wycieczek po regionie. Powołano też zespół ds. nadania imion szkołom zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem specjalnego programu. W efekcie w październiku 2008 roku Rada Gminy Somonino podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznemu w Goręczynie imienia Ziemi Kaszubskiej.

Uroczystość odbyła się 18 marca 2009 roku i została połączona z inauguracją Dnia Jedności Kaszubów, który zwyczajowo przypada dzień później. Dlatego to właśnie 19 marca jest również świętem goręczyńskiej szkoły.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*