Stypendia sportowe, naukowe i artystyczne już czekają w Żukowie

Stypendia są świadczeniem pieniężnym, które trafia do uczniów wyróżniających się w dziedzinie sportu, na polu naukowym lub artystycznym. Rozpoczyna się okres przyjmowania wniosków. Sprawdź jak otrzymać stypendium w gminie Żukowo!

Stypendia
fot. Alicja Hinc/ mat.ilustracyjny

Gmina Żukowo wspiera młodych sportowców, artystów i zdolnych uczniów od wielu lat. Stypendia motywują ich do dalszego rozwoju i pokazują uznanie względem wysokiego poziomu jaki osiągnęli w danej dziedzinie. Może je otrzymać osoba fizyczna, która zamieszkuje teren gminy Żukowo.

Stypendia sportowe – warunki

W konkurencjach indywidualnych należy:
– wygrać powiatowe zawody w 2 dyscyplinach sportowych
– zająć miejsce I-III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przed odpowiedni związki sportowe lub wygrać eliminacje wojewódzkie w tych zawodach
– zostać powołanym do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach sportowych

W konkurencjach drużynowych należy:
– brać czynny udział i osiągać wysokie wyniki indywidualne
– zająć miejsce I-III w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiedni związki sportowe lub wygrać eliminacje wojewódzkie takich zawodów;
– posiadać klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych

Wnioski o stypendium sportowe należy składać w Urzędzie Gminy w Żukowie, kancelaria pokój nr. 3 do 20 lipca br.

Przejdź do: Żukowscy zapaśnicy zdominowali zawody w Niemczech [ZDJĘCIA]

Stypendia
fot. Alicja Hinc/mat.ilustracyjny

Stypendia naukowe – warunki

Stypendia te mogą otrzymać uczniowie od III klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, którzy w minionym roku szkolnym, którzy spełnią następujące warunki:
– osiągnęli średnią ocen wynoszącą co najmniej 5,2 oraz zdobyli I miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym lub
– osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 i zostali finalistami wojewódzkich i ponad wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami, którzy zdobyli miejsca od czwartego do pierwszego w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN, lub
– uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce (posiadają własne publikacje, współpracują z instytucjami naukowymi, mają wyjątkowe osiągnięcia w konkursach innych niż organizowanych wedle rozporządzenia MEN)
– wymagania dotyczące średniej nie dotyczą uczniów klas III szkół podstawowych

Wnioski o stypendia naukowe składać można do 20 lipca br.

Stypendia artystyczne – warunki

Przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i filmu oraz literatury uczniom od IV klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, którzy w roku szkolnym 2016/2017:

  • W kategorii indywidualnej osiągnęli wyróżnienia, tytuł laureata lub otrzymali nagrody na szczeblu regionalnym i wyżej
  • W kategorii zespołowej osiągnęli wyróżnienia, tytuł laureata lub otrzymali nagrody na szczeblu międzynarodowym

Wnioski o stypendia artystyczne można składać do 15 lipca.

Skomentuj: Stypendia sportowe, naukowe i artystyczne już czekają w Żukowie

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*