UG w Żukowie

Rusza rewitalizacja Starego Centrum Żukowa!

Podpisano umowę na wykonanie pierwszego etapu „Rewitalizacji Starego Centrum Żukowa” wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Wykonawcą prac budowlanych jest firma budowlano – handlowa ASBUD Andrzej Dobka z Kartuz.

UG w Żukowie

Jest to pierwszy etap realizacji projektu unijnego „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji zagospodarowana zostanie przestrzeń przy klasztorze pod przestrzeń publiczną ogólno-parkową oraz wykonana modernizacja ul. 3-go Maja w Żukowie. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę i uatrakcyjnienie zagospodarowania przestrzennego historycznego centrum Żukowa oraz udostępnienie mieszkańcom na potrzeby rekreacyjne terenów zielonych w jego centrum poprzez utworzenie ścieżek pieszych wraz z oświetleniem parkowym, a także elementów małej architektury, m.in. ławek parkowych, altany, koszy na śmieci. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi uatrakcyjnienie historycznego centrum Żukowa, poprzez wyeksponowanie zabytków oraz stworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców. Roboty budowlane planuje się zrealizować w terminie do końca czerwca 2018 r.

Wykonawcą prac budowlanych o wartości 1 764 066,00 zł brutto jest firma budowlano – handlowa ASBUD Andrzej Dobka z Kartuz.

Reklamy

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie.”\

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*