Region. Prawie 1,2 mln zł dla gmin na wsparcie OSP. Do jakich gmin w pow. kartuskim pójdą pieniądze?

Region. Prawie 1,2 mln zł dla gmin na wsparcie OSP. Do jakich gmin w pow. kartuskim pójdą pieniądze?

Pomoc finansowa w wysokości prawie 1,2 mln zł trafi do 64 jednostek samorządu terytorialnego, m. in. z pow. kartuskiego. Najwyższa kwota wsparcia to 20 tys. zł, a najniższa niewiele ponad 13 500 zł. Pieniądze zostaną wydane m. in. na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Decyzja została podjęta jednogłośnie 26 lutego podczas LXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Na sprzęt specjalistyczny i środki ochronne

Reklamy

Wnioski aplikacyjne złożyło łącznie 99 gmin. Wsparciem z budżetu województwa pomorskiego zostaną objęte 64 jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do pięciu tys. mieszkańców. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego to jedno z zadań własnych gmin, które jest realizowane przez ochotnicze straże pożarne w ramach Pomorskie OSP 2024. Dzięki środkom z budżetu województwa możliwie będzie m. in. kupienie sprzętu specjalistycznego (pompy, piły czy nożyce), środków ochrony indywidualnej ( ubrania bojowe) oraz łączności, a także wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie (pralki przemysłowe, suszarki oraz szafy do suszenia odzieży specjalnej).

-Gminy otrzymają od 13,5 do 20 tys. zł. To, jaki sprzęt zostanie kupiony, będzie zawarte w umowach, które wkrótce będą podpisywane – zapowiedział, przedstawiając uchwałę, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski.

Ze wsparcia skorzysta łącznie 207 jednostek OSP.

Co robi OSP?

Ochotnicze straże pożarne wykonują zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska m. in. podczas pożarów, klęsk żywiołowych czy ekologicznych. Strażacy-ochotnicy są pierwszymi na miejscu zdarzenia i, z uwagi na przeszkolenie medyczne i ratownicze, niosą pomoc poszkodowanym. Druhowie OSP to zarówno profesjonaliści, jak i społecznicy gotowi nieść pomoc, często narażając własne życie. Dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej.

załącznik nr 1 do uchwały - Pomorskie OSP 2024-DROŚ

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*