Region. Pomorska edukacja na fali kolejnych dofinansowań

Region. Pomorska edukacja na fali kolejnych dofinansowań

Sierakowice i Przodkowo – to gminy z pow. kartuskiego, z którymi już jutro podpisane zostaną umowy na dofinansowanie kolejnych działań edukacyjnych. Chodzi o edukację morską i żeglarską w gminach Sierakowice i Sulęczyno oraz utworzenie 5 dodatkowych trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Przodkowo.

Jutro podpisane zostaną kolejne umowy na dofinansowanie pomorskiej edukacji. W wydarzeniu weźmie udział marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. W ramach dwóch konkursów Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego zostaną podpisane umowy m. in. z gminami z powiatu kartuskiego – z Sierakowicami i Przodkowem.

Gmina Sierakowice: „Kurs na edukację – poprawa jakości nauczania w Gminie Sierakowice i Sulęczyno poprzez edukację morską i żeglarską”

Reklamy

Wartość ogółem: 249 111 zł, Kwota dofinansowania (EFS + BP): 236 655 zł. Okres realizacji: do końca grudnia 2022 r. Grupa docelowa: 60 uczniów z Szkół Podstawowych oraz 15 nauczycieli. Cel projektu: podniesienie jakości pracy szkół poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, rozumiane jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.

Gmina Przodkowo: „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”

Wartość ogółem: 595 311 zł, Kwota dofinansowania: 506 014 zł, Okres realizacji: czerwiec 2023 r. Grupa docelowa: 172 dzieci w wieku przedszkolnym i 15 nauczycieli. Cel projektu: upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Przodkowo poprzez utworzenie 5 dodatkowych, trwałych miejsc wychowania przedszkolnego z jednoczesnym podniesieniem jakości edukacji przedszkolnej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*