Region. Mieczysław Struk ponownie apeluje do premiera w sprawie unijnych funduszy

Region. Mieczysław Struk ponownie apeluje do premiera w sprawie unijnych funduszy

Rządowy projekt umowy pomiędzy Polską a Unią Europejską na lata 2021–2027 zakłada, że województwo pomorskie otrzyma o 736 milionów euro mniej na program regionalny. To prawie o 40 procent mniej, niż w poprzedniej perspektywie. Wczoraj marszałek Mieczysław Struk po raz kolejny zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o transparentny i sprawiedliwy podział środków.

-Biorąc pod uwagę zaproponowany podział, województwo pomorskie jest jednym z tych, które dostaną najmniej funduszy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza – tylko 482 euro, w porównaniu z 810 euro w latach 2014–2020. To prawie trzy razy mniej niż w innych województwach. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że taki podział środków wpłynie negatywnie na rozwój naszego województwa. Mniej pieniędzy oznacza mniej projektów realizowanych przez samorządy, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorców. Będzie mniej pieniędzy na inwestycję, zdrowie, naukę czy infrastrukturę – pisze Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego w piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

Marszałek przypomniał, że mieszkańcy Pomorza zgodnie apelują o zwiększenie środków. Apel w tej sprawie poparło kilkadziesiąt pomorskich samorządów, organizacji zrzeszających samorządowców oraz 400. przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych. Specjalne stanowisko w tej sprawie zajęli również członkowie Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego, a także samorządowcy ze Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Stanowisko skierowane do rządu w sprawie podziału funduszy unijnych wystosowali też pomorscy radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy proszą „przynajmniej o uwzględnienie przy rozdysponowaniu rezerwy, na projekty które będą wyrównywały szanse rozwojowe najbardziej wykluczonych obszarów wewnątrz województwa”.

Reklamy

Internetową petycję dotyczącą zwiększenia funduszy unijnych dla Pomorza podpisało 12 i pół tysiąca mieszkańców naszego regionu. O sprawie rozmawialiśmy również kilka dni temu z Sylwią Laskowską-Bobulą, radną Sejmiku Województwa Pomorskiego, która potępiła postawę wojewódzkich radnych PiS-u wobec kwestii podziału środków dla Pomorza, mając na uwadze inwestycje, jakie dzięki temu byłyby realizowane w powiecie kartuskim.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*