Ręboszewo. Powstanie prac rekreacyjno-integracyjny

Ręboszewo. Powstanie prac rekreacyjno-integracyjny

Sołectwo Ręboszewo zyska nową przestrzeń do spędzania wolnego czasu. W miejscowości powstanie plac rekreacyjno-integracyjny. Miejsce powstanie dzięki dofinansowaniu w wysokości 20 000 złotych, pozyskanemu z konkursu Aktywne Sołectwo 2023.

Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023 ma na celu wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs zorganizowano po raz szósty. O środki mogły ubiegać się sołectwa z całego województwa pomorskiego. Spośród 70 złożonych wniosków, 30 przyjęto do realizacji, w tym ten dotyczący Ręboszewa.

-Wspólne inicjatywy realizowane na obszarach wiejskich województwa pomorskiego nie tylko wzmacniają tożsamość i integrację lokalną, ale w dużej mierze służą poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu atrakcyjności tych obszarów. Powyższe działanie wpływa na integrację i aktywizację społeczności wiejskich, tak aby współdziałali oni na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej i społeczności lokalnych. Ponadto, małe projekty lokalne sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych dla miejscowych wspólnot, a w rezultacie umacnianiu kontaktów społecznych. Wspólnoty wiejskie realizując powyższe projekty korzystają z lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego regionu – napisano w uzasadnieniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Reklamy

Dzięki dotacji w wysokości 20 000 złotych w Ręboszewie zagospodarowany zostanie plac rekreacyjno-integracyjny.

Urząd Miejski w Kartuzach (Oprac. A.B.)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*