„Przystanek MAMA” na Uniwersytecie Gdańskim

„Przystanek MAMA” na Uniwersytecie Gdańskim

We współpracy z Instytutem Psychologii UG ruszył nabór do programu profilaktyki depresji poporodowej.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego jest partnerem merytorycznym programu profilaktyki depresji poporodowej, do którego właśnie ruszył nabór na podstawowe ośrodki zdrowia. Zapraszamy pielęgniarki pediatryczne, położne oraz lekarzy ginekologów oraz pediatrów do udziału w szkoleniach dotyczących zdrowia psychicznego młodych matek oraz poznania sposobów wykrywania ryzyka i nasilenia objawów depresji po porodzie. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet, poprzez edukację i profilaktykę depresji poporodowej na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Od lipca rozpocznie się nabór do programu dla kobiet po porodzie.

Konsorcjum Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.(lider projektu) wraz z Instytutem Psychologii UG, partnerem merytorycznym projektu oraz organizacją pozarządową Fundacja Twórczych Kobiet Centrum Nauk Laktacji z Warszawy wygrały konkurs „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej” ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia w makroregionie północnym. Przewiduje się ponad 2000 bezpłatnych konsultacji psychologicznych, szkolenia dla prawie 500 położnych, pielęgniarek i lekarzy z 3 województw. W programie uczestniczyć będzie 40 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej oraz 7 oddziałów położniczych.

Reklamy

Realizacja programu profilaktycznego „Przystanek MAMA” będzie polegać na:

  • zwiększeniu poziomu wiedzy o profilaktyce depresji poporodowej wśród pracowników medycznychze szczególnym uwzględnieniem położnych, pielęgniarek i lekarzy (POZ) oraz personelu medycznego szpitali biorących udział w Projekcie
  • zwiększeniu poziomu wiedzy i świadomości grupy docelowej (kobiet i ich rodzin)projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów depresji poporodowej
  • zwiększeniu dostępu do specjalistów (psychologów) i badań przesiewowych
  • zwiększeniu świadomości i profilaktyki, w kierunku stwarzania warunków dla określonych zachowań(środki profilaktyczne, konsultacje psychologiczne) wśród osób w wieku aktywności zawodowej

Instytut Psychologii UG jest partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przygotowanie materiałów: informacji umieszczonych na portalu, ulotkach, broszurach informacyjnych dla personelu medycznego, opracowanie standardów konsultacji psychologicznych, opracowania standardów rekrutacji psychologów i superwizorów pracujących w projekcie.

– Według ogólnoświatowych danych depresja poporodowa dotyka około 13-20% kobiet. Problem ten jest istotną kwestią dotyczącą zdrowia publicznego i społecznego. Polsce brakuje nie tylko rzetelnych danych dotyczących kosztów nieleczonej depresji, ale przede wszystkim spójnej oferty skierowanej do rodziców chorujących na depresję przed- lub poporodową. Rzadko również jest stawiana diagnoza depresji poporodowej. Mimo wiedzy dotyczącej negatywnych konsekwencji, choroba ta wciąż pozostaje prywatną sprawą matki i jej rodziny. Na szczęście w 2019 roku zmieniły się sztandary opieki okołoporodowej: pielęgniarki i położne oraz lekarze ginekolodzy zobowiązani są do monitorowania ryzyka i nasilenia objawów depresji w okresie ciąży i poporodowej. Naszą ofertę kierujemy do nich, ale przede wszystkim do kobiet będących w okresie poporodowym, które odczuwają objawy depresji – tłumaczy dr Magdalena Chrzan-Dętkoś z Instytutu Psychologii UG, kierownik projektu ze strony uczelni.

– Depresji poporodowej towarzyszy wiele mitów, które utrudniają rozpoczęcie leczenia oraz, w niektórych sytuacjach skazują młode matki na osamotnienie i izolację. Warto pamiętać, że depresja po porodzie jest w krajach wysoko rozwiniętych siódmą główną przyczyną śmierci młodych kobiet w okresie pierwszych 6 miesięcy po porodzie– dodaje dr Chrzan-Dętkoś.

Projekt „Przystanek Mama” składa się z czterech elementów:

  1. Edukacji położnych i pielęgniarek POZ w zakresie wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, położne pracujące w programie będą miały możliwość korzystania z superwizji.
  2. Promocji programu przez położne i pielęgniarki: w ramach wizyt patronażowych oraz szczepień obowiązkowych niemowląt położne i pielęgniarki POZ będą informować kobiety o kwestii depresji poporodowej, Programie „Przystanek Mama”, stronie internetowej projektu. W przypadku zauważenia objawów depresji położna lub pielęgniarka zaproponuje wspólne wypełnienie formularza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej, a w przypadku podwyższonego wyniki, zachęci do odbycia konsultacji psychologicznej: świadczonej w ramach projektu.
  3. Akcji edukacyjno-informacyjnej w ramach której zostanie uruchomiona zostanie strona projektu zawierająca m.in. podstawowe informacje o depresji poporodowej (objawy, sposoby leczenia), informacje dla bliskim kobiet w zakresie rozpoznania objawów depresji poporodowej, porady jak zachęcić do konsultacji ze specjalistą, informacje, gdzie można otrzymać pomoc psychologiczną, psychiatryczną, Na stronie będzie również forum nadzorowane przez psychologa, gdzie kobiety będą mogły zadawać pytania, wymienić się spostrzeżeniami, wątpliwościami, porozmawiać z innymi kobietami; psycholog będzie odpowiedzialny za odpowiedzi na ewentualne pytania pojawiające się do specjalisty. Na stronie będzie można wypełnić kwestionariusz Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej i otrzymać informację zwrotną o uzyskanych wynikach.
  4. W ramach programu realizowane będą konsultacje psychologiczne dla kobiet które otrzymały wynik wskazujący na ryzyko depresji. Konsultacje będą realizowane w 40 podstawowych ośrodkach zdrowia w trzech województwach możliwe blisko miejscu zamieszkania kobiet Zakłada się maksymalnie 3 konsultacje z psychologiem dla jednej pacjentki. Dalsze leczenie, jeśli będzie konieczne, realizowane będzie w ramach świadczeń gwarantowanych.

Wartość projektu i jednocześnie dofinansowania z UE: 2 114 838,50 zł

Planowany czas realizacji: 2019-2021

Kontakt i nabór: dr Magdalena Chrzan-Dętkoś (psymcd@ug.edu.pl)

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/PrzystanekMAMA/

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*