Podziękowania dla Burmistrza Kartuz

Podziękowania dla Burmistrza Kartuz

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Kartuzach serdecznie dziękuje Panu Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu.

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Kartuzach

serdecznie dziękuje

Panu Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu

Burmistrzowi Kartuz

za udzieloną pomoc finansową, która przyczyniła się

Reklamy


do zagospodarowania wolnego czasu seniorom. 

 

Krystyna Kliszewska                                     Andrzej Piastowski

Sekretarz                                                    Przewodniczący

PZERiI o/Kartuzy                                           PZERiI o/Kartuzy

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*