fot. nadesłane

OSP Czeczewo i Kłosowo podsumowało rok 2017

Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Czeczewie i Kłosowie oficjalnie podsumowali 2017 rok. 20 stycznia odbyło się zebranie podsumowujące działania OSP Czeczewo oraz OSP Kłosowo w minionym roku. W programie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2017, złożono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

fot. nadesłane

W obu z nich wziął udział Wójt Gminy Przodkowo, Andrzej Wyrzykowski. Pozostali goście to m.in. dh Dariusz Toporek – Przewodniczący Rady Gminy Przodkowo, Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach – mł.bryg. Romuald Pituła, Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP – Edmund Kwidziński, Prezes Gminny OSP w Przodkowie- Jan Krauza oraz Komendant Gminny OSP w Przodkowie –Andrzej Dejk. W Czeczewie przybyłych powitał Prezes OSP – dh Kazimierz Dampc, zaś w Kłosowi – dh Marcin Littwin.

Na obu spotkaniach uczczono minutą ciszy pamięci śp. dh z Gminy Przodkowo, m.in. śp. dh Jana Rzeszewicza.

Reklamy

Stany organizacyjne

OSP Czeczewo lidczy 58 człoków w 11 honorowych i 15 kobiet. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopięca składa z 9 osób, dziewczęca zaś z 10. OSP Czeczewo może się również pochwalić zepołem artystycznym złożonym z 9 osób.

W OSP Kłosowo znajduje się obecnie 57 członków, w tym 2 honorowych i 12 kobiet. Posiada obecnie jedną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która składa się z 8 dziewcząt. Do zespołu sportowego należy obecnie 5 członków.

Działalność organizacyjna

Istniejące drużyny i zespoły odbyły 25 spotkań. Były to przygotowania do zawodów sportowo-pożarniczych i koncertów. Wyróżniony został dh Jarosław Kreft – otrzymał złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz dh Grzegorz Herman – Odznaka „Strażak Wzorowy”.

Drużyny i zespoły z OSP Kłosowow odbyły 7 spotkań, których celem było przygotowania do zawodów sportowo-pożarniczych. W roku 2017 wyróżnieni zostali: Franciszek Rzeszewicz, Andrzej Paczoska, Mirosław Hoppe, Grzegorz Rzeszewicz oraz Łukasz Krauza.

Działalność ratowniczo-szkoleniowa

OSP Czeczewo w roku 2017 uczestniczyło 19 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 5 razy oraz w likwidacji miejscowych zagrożeń 14 razy. W akcjach ratowniczych uczestniczyło 105 strażaków.

W zawodach gminnych oraz powiatowych członkowie czynni zajeli I miejsce. Członkowie MDP uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Wambierzycach, 8 osób żeńska MDP.

OSP Kłosowo w roku 2017 uczestniczyła 16 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w likwidacji miejscowych zagrożeń 15 razy oraz 1 alarm fałszywy. Liczba wyjazdów poza teren Gminy 1 – Kamienica Królewska.

Sprawy gospodarcze

W czasie spotkania wspomniano o działalności gospodarczej obu jednostek. OSP Czeczewo pozyskało sprzęt oraz wyposażenie: 6 kompletów umundurowania wyjściowego, 6 kompletów umundurowania MDP. Wykonano prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie. Wartość około 5000 zł.

W roku sprawozdawczym OSP Kłosowo pozyskano sprzęt i wyposażenie oraz dokonano prace porządkowe oraz remontowe.

Na spotkaniu wspomniano o działaniach zabezpieczających imprezy gminne. Sprawozdania zostały przyjęte przez uczestników walnego zabrania, jednogłośnie. W drugiej części spotkania głos zabrali goście i druhowie.Protokolantem zebrania był dh Adrian Kreft. Zebranie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*