Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych w pow. kartuskim

Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych w pow. kartuskim

W październiku 2023 roku zakończono realizację umów dotyczących zakupu przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz remontu pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chmielnie.

Wsparcie w tym zakresie otrzymały:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie – jednostka powiatowa na zakup nowego pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,

Reklamy

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Szklanej – prowadząca Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy na zakup dwóch nowych pojazdów 9-osobowych dostosowanych do przewozu niepełnosprawnych wychowanków,

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” w Starkowej Hucie – prowadząca ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze w Sikorzynie oraz w Pierszczewie na zakup nowego pojazdu 9-osobowego dostosowanego do niepełnosprawnych wychowanków,

Pomorskie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Nowych Łosienicach – prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowych Łosienicach na zakup nowego pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach realizacji umów dokonano remontu wejścia, pomieszczeń i dachu obiektu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chmielnie, w którym na co dzień z zajęć terapii korzysta 30 uczestników.

To jest pięć kolejnych nowych pojazdów w instytucjach i organizacjach pozarządowych realizujących codzienne wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kartuskiego.

Pomoc ta była dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D i F. Łączna wartość zrealizowanych projektów to kwota 1 263 781 złotych. Wsparcie ze środków PFRON w realizacji zadania to 748 605,40 złotych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*