Miliony na rehabilitację

Miliony na rehabilitację. Kartuzy i Somonino wśród beneficjentów

Zarząd Województwa Pomorskiego rozdysponował pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji. W sumie zarząd na dofinansowanie przeznaczył 3.991.376,00 zł.

Pieniądze trafią do  czternastu wnioskodawców z terenu województwa pomorskiego, w tym jednostek samorządu terytorialnego: powiatu człuchowskiego, powiatu malborskiego, powiatu nowodworskiego, powiatu tczewskiego, powiatu kościerskiego, Gdańska, Malborka, Somonina, Kartuz; organizacji pożytku publicznego: Stowarzyszenia Solidarni „Plus” – Wandzin, Fundacji „Sprawni Inaczej” – Gdańsk, Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – Gdańsk oraz jednostki instytucji ochrony zdrowia i kultu religijnego: Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o., Parafii  Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła – Sopot.

Kwesta dla Małgosi Lemańczyk: wolontariusze zebrali ponad 6 tys. zł

Lista Beneficjentów otrzymujących dofinansowanie:
1. Gmina Miasta Gdańska: rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” – 1 200 000,00 zł.
2. Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”: rozbudowa i przebudowa budynku pałacowego – 890 109,00 zł.
3. Gmina Miejska Malbork: budowa Środowiskowego Domu Samopomocy – 545 000,00 zł.
4. Powiat Człuchowski: rozbudowa budynku w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem – 300 000,00 zł.
5. Powiat Malborski: remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej – 220 000,00 zł.
6. Powiat Nowodworski: remont łazienek i budowa podjazdu w Domu Pomocy Społecznej „Mors” – 180 000,00 zł.
7. Powiat Tczewski: adaptacja szkoły na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego- 150 000,00 zł.
8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła: zakup i montaż windy – 130 000,00 zł.
9. Gmina Somonino: budowa ciągu pieszo – jezdnego dla Centrum Rehabilitacyjno – Sportowego – 100 000,00 zł.
10. Gmina Kartuzy: rozbudowa Urzędu Miejskiego o windę – 85 000,00 zł.
11. Powiat Kościerski – przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o platformę – 80 000,00 zł.
12. Fundacja „Sprawni Inaczej”: zakup i montaż podnośnika – 40 800,00 zł.
13. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi: dostosowanie pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego – 40 467,00 zł.
14. Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.: dostosowanie budynków do warunków systemu rehabilitacji – 30 000,00 zł.

Reklamy

Skomentuj: Miliony na rehabilitację. Kartuzy i Somonino wśród beneficjentów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*