Magdalena Kreft-Mielewczyk nowym sekretarzem gminy Chmielno

W Urzędzie Gminy w Chmielno nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza. Funkcję tę objęła Magdalena Kreft-Mielewczyk. Zastąpiła na tym stanowisku Macieja Konkola.

Magdalena Kreft-Mielewczyk jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: Prawo). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych (POKL, RPO, POIG). Od lipca 2005 r. do czerwca 2015 r. pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach, gdzie odpowiadała za pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych, jako kierownik projektu. Od lipca 2015 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Chmielno na stanowisku Głównego Specjalisty.

–  W trakcie mojej dwuletniej pracy w Urzędzie Gminy w Chmielnie udało nam się pozyskać środki na realizację wielu inwestycji, m.in. termomodernizację siedmiu obiektów użyteczności publicznej, modernizację systemu oświetlenia zewnętrznego, wdrożenie e-usług tutejszego Urzędu, budowę drogi Maks – Sznurki, budowę siedmiu przystani kajakowych, budowę boiska wielofunkcyjnego w Chmielnie, budowę sali gimnastycznej w Borzestowie, zakup tablic multimedialnych do szkół, wyposażenie bibliotek szkolnych oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Oprócz tzw. projektów twardych realizujemy wiele inicjatyw skierowanych do mieszkańców. Do największych przedsięwzięć należą dwa projekty edukacyjne. Jeden skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, drugi do przedszkolaków z terenu gminy Chmielno. Myślę, że dotychczas zdobyte umiejętności zawodowe będą bardzo przydatne na nowym stanowisku – mówi nam nowa sekretarz gminy.

Jak sama przyznaje, również pełniąc nową funkcję skupi się na środkach zewnętrznych dla gminy, choć pojawią się także nowe obowiązki. 

–  Jeżeli chodzi o plany związane z nową funkcją, to jako sekretarz nadal będę skupiała się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Chciałabym również zapewnić takie funkcjonowanie Urzędu, aby systematycznie wzrastało zadowolenie mieszkańców gminy Chmielno z pracy tutejszego Urzędu – przyznaje.

Przypomnijmy, że Magdalena Kreft-Mielewczyk zastąpiła na tym stanowisku Macieja Konkola.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*