Klukowa Huta. Lalkarski konkurs

Klukowa Huta. Lalkarski konkurs

do 25 maja można zgłaszać prace na konkurs plastyczny „Lalki w strojach ludowych”, ogłoszony przez Rada Rodziców i Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie lalki (pacynki, kukiełki, postaci) w stroju ludowym polskim. Technika dowolna, wielkość prac nie mniejsza niż 25 cm. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży z powiatu kartuskiego

 I POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ” MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie zachęca wszystkich  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ośrodków, w których dzieci realizują obowiązek szkolny z terenu powiatu kartuskiego  do udziału w konkursie plastycznym ” Moja Mała Ojczyzna”. Tematem przewodnim I edycji są „Lalki w strojach ludowych!”.

Reklamy

1. ORGANIZATOR:
Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

2. PATRONAT HONOROWY
Starosta Kartuski,Wójt Gminy Stężyca

3. PATRONAT MEDIALNY
Dziennik Bałtycki
Głos Kaszub
Express Kaszubski
kartuzy info
Z kaszub info

4. CELE
– upowszechnianie wartości rodzimej kultury ludowej regionu,
– zainteresowanie dzieci polskim folklorem i dziedzictwem kulturowym
– rozbudzanie inwencji twórczej wychowanków.
-uwrażliwienie na piękno całego świata
– wymiana doświadczeń pokoleniowych
– popularyzacja różnorodnych form plastycznych

5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
a)uczniowie szkól podstawowych i gimnazjalnych z powiatu kartuskiego
b) zadaniem uczestników jest wykonanie lalki( pacynki, kukiełki lub postaci) o dowolnych wymiarach i wyglądzie w stroju ludowym-polskim , lecz nie mniejszej niż 25 cm.
c) praca (lalka ) może być wykonana wyłącznie przez 1 osobę
d) technika wykonania pracy dowolna
e) mile widziane akcenty kaszubskie
f) Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora:
( Prosimy o wydruk komputerowy w poniższej metryczce, aby uniknąć pomyłek)

I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja Mała Ojczyzna”

Imię i nazwisko autora pracy  
Wiek  
Pełny adres szkoły + numer telefony,  
Imię i nazwisko oraz e- mail/ telefon opiekuna plastycznego  
informację z jakiego regionu pochodzi strój  

g) Prace opisywane z przodu nie będą oceniane.

h)  PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:

Zespół Kształcenia i Wychowania

w Klukowej Hucie

z dopiskiem “Lalki w strojach ludowych”

W TERMINIE DO DNIA: 25 maja 2016 r. lub dostarczyć osobiście

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem konkursu plastycznego Honoratą Kuziemkowską , tel. 506 -053 151

Regulamin dostępny na stronie szkoły.

6. OCENA PRAC

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, staranność wykonania i samodzielność.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – przedszkola i zerówki
II kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej
III kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowej

7. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

a) prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów
b) decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
c) laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. O liczbie laureatów i nagrodach zadecyduje jury.
d)organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora
e) zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora( o czym mowa w art. 50 ustawy z dnia 5 lutego 19941. o prawach autorskich
i prawach pokrewnych(Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji.)

8. ORGANIZACJA KONKURSU

a) uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2016 r. podczas Festynu Rodzinnego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.

b) uczestnicy otrzymają telefonicznie lub mailem zawiadomienia o wynikach konkursu oraz potwierdzenie terminu wręczania dyplomów i nagród. Informacja będzie też na stronie internetowej ZKiW w Klukowej Hucie.
c) uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
d) z nadesłanych prac  zostanie stworzona wystawa pokonkursowa. Odbiór lalek możliwy po zakończeniu wystawy. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem.
KOORDYNATORZY:
Honorata Kuziemkowska ( 506053161) oraz Katarzyna Kiedrowska-Zagozdon

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*