Kartuzy. Samorząd i opozycja komentują wyniki głosowania ws. wotum zaufania i absolutorium

Kartuzy. Samorząd i opozycja komentują wyniki głosowania ws. wotum zaufania i absolutorium

„Nie” dla wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Kartuz przez, jak twierdzi kartuski samorząd, „upolitycznioną opozycję”, mającą większość w Radzie Miejskiej. Radni z „obozu” opozycji zaś widzą sprawę inaczej. Zwracają uwagę na nieprawidłowości, które wymiernie odbiły się na całości wykonania budżetu, za które winę ponosi nie kto inny, jak szef kartuskiego urzędu.

Kartuscy radni obradowali wczoraj przez około 16 godzin! Nie trudno sobie wyobrazić, jaka była kondycja psychofizyczna rajców i przedstawicieli samorządu w ostatnich godzinach sesji. Ostatecznie udało im się jednak pochylić nad uchwałami, dotyczącymi wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Kartuz. Wotum, jak pisaliśmy wczoraj, nie udzielono. W przypadku absolutorium było identycznie – 10 głosów było „za”, 10 „przeciw”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Kartuski samorząd przyznaje, że nieudzielenie burmistrzowi Kartuz wotum zaufania przez Radę Miejską, w której większość posiada „upolityczniona opozycja”, nie jest dla niego żadnym zaskoczeniem. Podobnie bowiem zdecydowano w ubiegłym roku – wówczas również, jak twierdzi magistrat, nie podano żadnych „argumentów, dotyczących meritum sprawy”.

Reklamy

-Podstawą do podjęcia uchwały o wotum zaufania powinien być, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, raport o stanie gminy za 2020 rok. Pomimo, że raport został przygotowany zgodnie ze wzorem ustalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach, nie został on zgodnie z prawem rozpatrzony na posiedzeniu Rady Miejskiej – przekonuje samorząd w nadesłanym do redakcji wyjaśnieniu. – Dyskusja przeprowadzona na sesji nie dotyczyła roku poprzedniego, zaś wiele argumentów podejmowanych przez radnych upolitycznionej opozycji nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.

Co do absolutorium, kartuski magistrat zwraca uwagę na to, że oceny gospodarki finansowej za 2020 rok i sprawozdania z wykonania budżetu gminy dokonała Regionalna Izba Obrachunkowa, wydając pozytywną opinię.

-RIO w swej opinii stwierdziła zgodność wykonania budżetu z wymogami przepisów prawa. Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu dało obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, pozwoliło ustalić, jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki poniesiono – czytamy dalej. – Oceniając w sposób kompleksowy wykonanie budżetu należy wskazać, że został on wykonany w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami prawa, a jego wykonanie przez organ nadzoru (Regionalną Izbę Obrachunkową) zostało zaopiniowane pozytywnie bez żadnych uwag, co powinno skutkować udzieleniem absolutorium.

Kartuski magistrat dziękuje też tym radnym, którzy docenili jego całoroczną pracę. Inaczej sprawę widzi opozycja, wskazując między innymi na nieprawidłowości, związane z wykonaniem budżetu, takie jak na przykład niewykonanie planu dochodów w zakresie dochodów majątkowych. Zdaniem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach, wykazane nieprawidłowości odbiły się wymiernie na całości wykonania budżetu.

-W naszej ocenie niewykonanie przez burmistrza Kartuz zadań budżetowych w zakresie planowanych dochodów i wydatków w 2020 roku nie było spowodowane czynnikami zewnętrznymi, na które organ wykonawczy nie miał większego wpływu – twierdzi radny Tyberiusz Kriger. – Za niewykonanie budżetu w wyżej wymienionych kwestiach w ocenie Komisji Rewizyjnej winę ponosi wyłącznie burmistrz Kartuz, co szczegółowo zostało uzasadnione w odwołaniu do uchwały RIO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*