Kartuzy. Kolejne stanowisko w sprawie opłat za parkowanie. Tym razem burmistrza

Kartuzy. Kolejne stanowisko w sprawie opłat za parkowanie. Tym razem burmistrza

Po Mariuszu Trederze i Tyberiuszu Krigerze głos w sprawie opłat za parkowanie w Kartuzach zabrał burmistrz Mieczysław G. Gołuński w opublikowanym oświadczeniu. Włodarz odniósł się bezpośrednio do pisma, jakie skierował do urzędu przewodniczący RM. „Nie kto inny, jak Pan Mariusz Treder zawnioskował na posiedzeniu Komisji Gospodarczej o obniżenie ceny karnetu dla radnych i sołtysów z zaplanowanej przez Urząd kwoty 30 zł na 10 zł” – twierdzi burmistrz.

Szanowni Państwo!

W czasie 50. sesji Rady Miejskiej w Kartuzach dnia 24 listopada 2021 r. została podjęta uchwała o utworzeniu na obszarze Kartuz stref płatnego parkowania.

Reklamy

W minionych dniach pan Mariusz Treder, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach, wystosował do mnie m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów pismo zwracające uwagę na – jego zdaniem – „potrzebę ponownej analizy uchwalonych stawek (opłat za postój w strefie płatnego parkowania na terenie Kartuz) i przygotowanie w trybie pilnym nowego projektu uchwały w tym zakresie”.

Powołując się w swoim piśmie na „sprawiedliwość społeczną”, Przewodniczący RM apeluje też o podwyższenie opłat za miesięczne karnety dla radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów z uchwalonych 10 zł do 30 zł. Jest to wielce zadziwiający wniosek, bo to nie kto inny, jak Pan Mariusz Treder zawnioskował na posiedzeniu Komisji Gospodarczej o obniżenie ceny karnetu dla radnych i sołtysów z zaplanowanej przez Urząd kwoty 30 zł na 10 zł.

Radni będący członkami Komisji Gospodarczej poparli ten wniosek i trudno się temu dziwić, skoro taka propozycja padła z ust Pana Przewodniczącego Rady, czyli osoby pełniącej najważniejszą funkcję w Radzie Miejskiej. Podobnie na pozostałych posiedzeniach Komisji: Rewizyjnej i Oświaty wniosek Pana Mariusza Tredera był powtarzany i kolejno przegłosowywany. Również na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kartuzach radni poparli wniosek swojego Przewodniczącego, jak się okazało później niesłusznie, gdyż z medialnego oświadczenia Pana Mariusza Tredera wynika, że radni zostali przez niego niejako „wmanewrowani”.

Niestety to na radnych skupiła się krytyka części mieszkańców, zaś Pan Mariusz Treder za pośrednictwem mediów już po sesji złożył całkowicie odmienny wniosek – o podwyższenie ceny karnetu dla radnych i sołtysów. Uważam, że takie zachowanie Pana Mariusza Tredera jest wielce niestosowne, gdyż jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach reprezentuje wszystkich radnych i nie powinien on nadwyrężać ich zaufania.

Chciałbym jednoznacznie rozwiać Państwa wątpliwości w  sprawach poruszonych przez Pana Mariusza Tredera.

1. Zdaję sobie sprawę, że podnoszenie jakichkolwiek opłat czy podatków często spotyka się z negatywnym odbiorem. Jednakże musimy pamiętać, że Gmina jest naszym wspólnym dobrem i zadaniem Burmistrza jest m.in. odpowiedzialnie i mądrze rozporządzać środkami finansowymi zgromadzonymi przez wszystkich mieszkańców. Oczekiwania mieszkańców są ogromne i staramy się im sprostać, jednakże aby to zrobić, musimy posiadać przeznaczone na konkretne cele środki finansowe. Nie wybudujemy kolejnych parkingów, jeśli nie zabezpieczymy środków w budżecie, zaś ceny materiałów, usług oraz robót budowlanych sukcesywnie rosną.

2. Opłaty za parkowanie na terenie Kartuz nie były podnoszone od 2003 roku. Pamiętamy, że były to czasy, gdy wartość naszego pieniądza była zupełnie inna. Wówczas minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 800 zł, zaś w przyszłym roku wynosić będzie 3.010 zł. Po wejściu w życie ostatnio podjętej uchwały  opłaty te nie będą znacząco odbiegały od opłat ustalonych w  innych miastach powiatowych na terenie naszego województwa. Właśnie z uwagi na to, że Kartuzy są siedzibą powiatu – znajduje się tu wiele instytucji i obiektów rangi powiatowej, z których usług korzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również mieszkańcy całego powiatu. Warto wspomnieć, że liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w naszym powiecie jest wyższa niż liczba mieszkańców Powiatu Kartuskiego.

3. Nie byłem pomysłodawcą wprowadzenia opłat w wysokości 10 zł za miesięczny karnet dla radnych oraz sołtysów. Z taką inicjatywą wyszedł Pan Mariusz Treder, zaś radni ten wniosek przegłosowali.

4. Niestety w wyniku przeoczenia Urzędu, do regulaminu stref płatnego parkowania wkradł się błąd w zakresie wprowadzenia opłat za parkowanie w weekendy – jest to niezgodne z obowiązującą ustawą i nie weszłoby w życie. Wkrótce błąd ten zostanie naprawiony poprzez przygotowanie projektu stosownej uchwały. Ze swojej strony winny jestem mieszkańcom, jak i radnym, przeprosiny za to, że służby miejskie nie wykryły wcześniej tego błędu – płatne parkowanie w soboty i niedziele może obowiązywać w dużych miastach, gdzie tworzone są strefy śródmiejskie.

Jeszcze raz podkreślam, że przyjęcie dnia 24 listopada 2021 r. uchwały dotyczącej stref płatnego parkowania w Kartuzach nie oznacza, że w naszym mieście na terenach gminnych przy posesjach lub blokach mieszkańców pojawi się konieczność dokonywania opłat za korzystanie z gminnego parkingu.

Konieczność ta pojawi się wyłącznie na terenach należących do Gminy w miejscach publicznych o zwiększonym zapotrzebowaniu na miejsca postojowe, szczególnie uczęszczanych, takich jak np. instytucje czy ośrodki zdrowia, obiekty użyteczności publicznej. Wynika to z sygnałów i próśb kierowanych do Urzędu przez samych mieszkańców. Przykładem mogą być dotychczas nieobjęte strefą płatną nowo powstałe miejsca parkingowe przy kartuskiej pływalni.

Powodem utworzenia przedmiotowych stref jest konieczność zapewnienia odpowiedniej rotacji samochodów na miejscach parkingowych na obszarach problematycznych, tak aby miejsca te nie były w dalszym ciągu zajmowane często przez dłuższy czas przez kierowców, którzy nie korzystają z usług obiektów czy instytucji, przy których gminny parking jest położony, tym samym blokując dostępność owych miejsc tym osobom, którzy chcą np. wybrać się na pływalnię czy pójść do lekarza lub na rehabilitację.

Proszę pamiętać, że często tymi osobami są mieszkańcy powiatu kartuskiego, którzy nie płacą podatków na terenie gminy Kartuzy. Korzystając więc z miejsc parkingowych w newralgicznych punktach miasta, powinni za te miejsca zapłacić, tak abyśmy mogli budować kolejne miejsca postojowe czy parkingi. Tylko w ten sposób – uiszczając opłatę za parking, niejako składają się z mieszkańcami naszej gminy na realizację inwestycji w parkingi jak i remonty oraz utrzymanie istniejących już parkingów.

Ponadto informuję, że tylko odpowiednio oznakowane miejsca postojowe mogą być płatne. Wprowadzenie stref  płatnego parkowania nie oznacza, że w całym mieście automatycznie konieczne będzie uiszczanie opłat za postój. O wszelkich nowych płatnych miejscach postojowych będziemy również informować na naszych stronach internetowych.

Warto dodać, że w latach 2014-2021 na terenie  Kartuz przebudowano wiele parkingów, powstały też nowe. Przypomnę jedynie kilka: parking przy ul. Wzgórze Wolności, parking przy ul. Majkowskiego, parking przy Kartuskiej Kolegiacie, miejsca parkingowe przy ważnych ośrodkach zdrowia, placówkach użyteczności publicznej – na Os. Wybickiego (przedłużenie ul. Piłsudskiego, przy basenie – w trakcie są prace związane z budową nowych miejsc parkingowych przez ZSO nr 2 oraz blokach nr 19 i 26).

Przypominam, że wkrótce zostanie zburzony budynek będący kiedyś siedzibą kartuskiej Policji – tam zostanie wybudowanych ponad 80 miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz przyjezdnych – to dzięki staraniom Gminy Kartuzy, która pozyskała ten teren od Wojewody Pomorskiego, przy wsparciu Powiatu Kartuskiego, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję.

Z poważaniem
Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*