Kartuzy. Interwencja mieszkanki. Zgłosiła, że chłopak siedzący w parku źle się czuje

Kartuzy. Interwencja mieszkanki. Zgłosiła, że chłopak siedzący w parku źle się czuje

Czujna mieszkanka pow. kartuskiego zadzwoniła pod numer alarmowy i zgłosiła, że nieletni chłopak siedzi w parku, źle się czuje i najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu. Zespół ZRM stwierdził, że 16-latek nie potrzebuje pomocy medycznej, ale funkcjonariusze kartuskiej policji wyczuli od niego alkohol.

W miniony czwartek oficer dyżurny kartuskiej komendy otrzymał informację o tym, że w jednym z parków na ławce siedzi chłopak, najprawdopodobniej nieletni. Zgłaszająca przekazała, że chłopak trzyma się za brzuch, źle się czuje i najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu.

Oficer dyżurny skierował na miejsce patrol policji oraz ZRM. Zgłaszająca została z chłopakiem do przyjazdu służb, postawa obywatelska była jak najbardziej prawidłowa, gdyż mogłoby to zakończyć się tragicznie. Z ustaleń mundurowych wynikało, że zastany na ławce 16-latek jest pod wpływem alkoholu, a będący na miejscu ratownicy po przebadaniu chłopaka stwierdzili, że nie potrzebuje on pomocy medycznej.

Reklamy

Policjanci przekazali nieletniego pod opiekę członka rodziny, a z samej interwencji sporządzili notatkę, która trafi do sądu rodzinnego. Picie alkoholu jest przejawem demoralizacji. Zatem osobą nieletnią w tym przypadku jest osoba, która nie ukończyła 18. roku życia. Alkohol może wyzwalać agresję. Niestety młodzi ludzie są na to bardzo podatni i czasami nie zdają sobie sprawy, jak alkohol wpływa na ich zachowanie.

Picie alkoholu przez małoletnich jest zabronione. Młody człowiek, który zostanie przyłapany na spożywaniu alkoholu musi liczyć się z konsekwencjami, że odbędzie się sprawa w sądzie dla nieletnich i zarówno on jak i jego rodzice mogą otrzymać karę. Warto również pamiętać, że alkohol źle wpływa na zdrowie i rozwój młodego człowieka.

Kto rozpija małoletniego (art. 208 kodeksu karnego), dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za naruszenie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje dwa rodzaje sankcji:

-Administracyjną, o której mowa w art. 18 ust. 10 pkt 1 lit a oraz ust. 11 ustawy, ponoszoną przez przedsiębiorcę korzystającego z zezwolenia w punkcie sprzedaży, w którym doszło do naruszenia, w postaci obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niemożności ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia przez okres lat 3 od jego cofnięcia,

-Karną, o której mowa w art. 43 ustawy, którą ponosi osoba winna dokonania sprzedaży (sprzedawca) oraz przedsiębiorca prowadzący punkt, w którym doszło do naruszenia w zakresie niedopełnienia przez niego nadzoru. Karą za popełnienie omawianego występku jest grzywna; która może wynieść Grzywna wynosi od 100 do 720 000 zł. Przy ustalaniu wysokości grzywny bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego sytuację rodzinną, majątkową, możliwości zarobkowe oraz stopień winy. Ustawa przewiduje ponadto możliwość nałożenia środków karnych w postaci zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem lub przepadku napojów alkoholowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*