Kartuzy. Burmistrz nie otrzyma absolutorium? Komisja rewizyjna negatywnie ocenia jego pracę

Kartuzy. Burmistrz nie otrzyma absolutorium? Komisja rewizyjna negatywnie ocenia jego pracę

Nierzetelne wypełnianie uchwał Rady Miejskiej, niewystarczający nadzór na wykonywanymi inwestycjami czy brak chęci współpracy z radnymi – na tym lista zarzutów Komisji Rewizyjnej wobec burmistrza Kartuz Mieczysława Gołuńskiego się nie kończy. Wygląda na to, że podczas nadchodzącej sesji może nie otrzymać on absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu. Tak wynika z pisma, jakie otrzymaliśmy od Mirosławy Bobkowskiej, przewodniczącej wspomnianej komisji.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Kartuzach zarzuca burmistrzowi m. in. niewykonanie szeregu remontów dróg, wskazanych przez radnych, niewykonanie wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego czy opieszałość w takich sprawach, jak budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z przebudową boiska. Inwestycja rozpoczęła się bowiem wiosną 2018 roku i do dzisiaj nie została odebrana. To nie wszystko.

Kolejnym powodem negatywnej opinii co do realizacji budżetu gminy jest, jak czytamy w przesłanym wyjaśnieniu, „znacznie zaniżona i w sposób rażący odbiegająca od lokalnych realiów rynkowych stawka czynszu za dzierżawę budynku gminnego, znajdującego się przy ul. Szkolnej 2, w wyniku czego budżet gminy według ostrożnych wyliczeń Komisji został uszczuplony o kwotę około 270 000 zł.” Według członków komisji nie wykonano operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę w celu urealniania stawek.

Szerzej do pracy włodarza odniosła się Mirosława Bobkowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, zaznaczając na wstępie, że włodarz, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, powinien kierować się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Nadchodząca sesja Rady Miejskiej w Kartuzach, zaplanowana na koniec czerwca, zapowiada się więc emocjonująco dla samorządu. Pozostałą treść pisma Mirosławy Bobkowskiej można przeczytać poniżej.

„Kierując się tymi kryteriami Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy wraz z innymi dostarczonymi informacjami i uznała , że analiza tych dokumentów daje podstawę do wyrażenia negatywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Kartuzy za 2020 rok i wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o nie udzielenie absolutorium.

Powodem negatywnej opinii o wykonaniu budżetu jest min., zbyt niskie wykonanie dochodów majątkowych jedynie w 69,2% planu , niewykonanie wydatków w przedmiocie działalności usługowej Gminy Kartuzy w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego – Brodnica Górna, niewykonanie wydatków w zakresie transportu i łączności , które zostały zabezpieczone w uchwale Rady Miejskiej z 8 stycznia 2020 roku, niewykonanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu, brak realizacji budowy zejścia do Gaju Świętopełka w Kartuzach.

W ocenie Komisji działania Burmistrza Kartuzy doprowadziły do niezrealizowania wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu, nie zrealizował ważnych zadań dla lokalnych społeczności inwestycji, takich jak budowa i remont dróg gminnych, nieprawidłowo dysponował rezerwami budżetowymi oraz doprowadził do poważnego uszczerbku w budżecie Gminy z powodu nieprawidłowego gospodarowania mieniem publicznym.

W mojej ocenie wskazane przez Komisję nieprawidłowości wynikają z nierzetelnego wypełniania uchwał Rady Miejskiej, niewystarczającego nadzoru nad wykonywanymi inwestycjami oraz brakiem chęci współpracy z organem uchwałodawczym jakim jest Rada Gminy.”

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*