Jeszcze tylko do poniedziałku można złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego w Żukowie!

Jeszcze tylko do poniedziałku można złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego w Żukowie!

Zostało już tylko kilka dni aby złożyć wniosek do Żukowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszelkie inicjatywy poparte 25 podpisami zgłaszać można do 30 kwietnia.

Pierwszy etap trzeciej edycji Żukowskiego Budżetu Obywatelskiego dobiega końca. Jeszcze do 30 kwietni można składać projekty. Do dyspozycji mieszkańców jest 200 tys. zł. Zgłaszanie zadań odbywa się on–line poprzez platformę internetową www.zukowo.budzet-obywatelski.org

Mieszkańcy Miasta Żukowo, którzy ukończyli 16 lat mogą samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na jakie zadania przeznaczone zostaną pieniądze z budżetu obywatelskiego. Zgłaszać można wszelkiego rodzaju inicjatywy związane m.in. z rekreacją, bezpieczeństwem publicznym oraz utrzymaniem czystości i porządku, estetyzacją, remontami, utrzymaniem i przebudową przestrzeni publicznych.

Reklamy

– Żukowski Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Istotą budżetu obywatelskiego jest umożliwienie mieszkańcom Miasta podjęcia decyzji odnośnie celów, na jakie zostanie przekazana część środków z budżetu gminnego – podkreśla Wojciech Kankowski, Burmistrz Gminy Żukowo.

Każda propozycja zadania zgłaszanego do Żukowskiego Budżetu Obywatelskiego musi być poparta 25 podpisami mieszkańców. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć ją w formie tradycyjnej do kancelarii Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 do dnia 30 kwietnia 2018 r.  do godz. 16.00.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*