fot. K. Cierocka / Głos Kaszub

Janina Kwiecień z nagrodą im. Grzegorza Palki

w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie, już dwudziesty pierwszy raz wręczono nagrody im. Grzegorza Palki. Laureatką tej niezwykle prestiżowej nagrody samorządowej została w tym roku Janina Kwiecień.

fot. K. Cierocka / Głos Kaszub
fot. K. Cierocka / Głos Kaszub

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki, Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę. Kapitule Nagrody im. Grzegorza Palki przewodniczył Tadeusz Wrona Przewodniczący Ligi Krajowej.

Reklamy

TEGOROCZNI LAUREACI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

 • Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju – za działania na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania środków unijnych i zmniejszenia dysproporcji między regionami

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

 • Andrzej Matusiak – Dyrektor Stołecznej Estrady – za wybitne osiągnięcia w zakresie współtworzenia i organizacji wydarzeń kulturalnych rangi krajowej i międzynarodowej
 • Paweł Tomczak – Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP – za koordynowanie projektów wspierających rozwój społeczno-gospodarczy samorządu terytorialnego oraz skuteczną reprezentację interesów społeczności lokalnych

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

 • Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka – za działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz zachowania orawskiego dziedzictwa kulturowego
 • Tomasz Kucharski – Wójt Gminy Olsztyn – za działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i kultury jurajskiego Olsztyna
 • Janina Kwiecień – Starosta kartuski – za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu

Wyróżnienia otrzymali:

 • Adam Jaskulski – Wójt Gminy Świdnica – za działania na rzecz stworzenia lepszych warunków funkcjonowania i rozwoju edukacji oraz służby zdrowia
 • Roman Kaczmarczyk – Burmistrz Lądka-Zdroju – za inicjowanie działań w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, w szczególności energii geotermalnej
 • Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa małopolskiego
 • Andrzej Płonka – Starosta bielski – za inicjowanie i wspieranie działań na rzecz przedsiębiorczości, w tym Bielskiego Parku Technologicznego i Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej
 • Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju – za działania na rzecz społeczności lokalnej Perły Polskich Uzdrowisk

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*