Na grilla do Kartuz? Jest pomysł wyznaczenia strefy do grillowania w mieście

Na grilla do Kartuz? Jest pomysł wyznaczenia strefy do grillowania w mieście

Miejsce w Kartuzach, gdzie bez mandatów i sankcji można rozpalić grilla? Jest na to szansa? Radny Tyberiusz Kriger złożył interpelację w tej sprawie.

Za nami majówka, ale już wkrótce rozpocznie się sezon wakacyjny. Idealny czas, aby spędzić wolną chwilę z rodziną, bądź znajomymi na grillu. Często problemem jest mieszkanie w mieście, gdzie nie zawsze można znaleźć odpowiednie miejsce na urządzenie takiego spotkania. 

– Duża część mieszkańców Kartuz nie dysponuje miejscem, gdzie może w sezonie letnim wystawić grilla. W mieście z uroków grillowania korzystać tak naprawdę mogą tylko szczęśliwi właściciele domków i działek. Możliwym rozwiązaniem jest wyznaczenie publicznych miejsc, w którym legalnie będzie można korzystać z grilla. Dla przykładu w Warszawie na ponad 70 parków można grillować prawie w każdym z nich (wyjątek stanowią zabytkowe parki, jak np. Łazienki Królewskie czy Park Ujazdowski). Władze stolicy poszły dalej i zezwoliły na rozpalenie grilla również nad brzegami Wisły – uzasadnia swój pomysł radny Tyberiusz Kriger. 

Reklamy

Radny wyszedł z inicjatywą, aby mieszkańcy mogli grillować także tutaj, w mieście. 

– W związku z powyższym postuluję, aby w mieście Kartuzy wyznaczyć strefę/strefy, w których legalnie i bez groźby sankcji można rozpalić ruszty. Na początek strefa taka mogłaby powstać w Gaju Świętopełka nad jeziorem Klasztornym Małym. Proponuję także, aby w strefie tej znalazły się odpowiednie kosze na śmieci, do których trafiałby popiół z palenisk i śmieci pozostałe po grillowaniu – interpeluje radny. 

Jak wyglądać ma proponowana strefa grillowania w Kartuzach? Co znalazłoby się np. w Gaju Świętopełka w Kartuzach? Tyberiusz Kriger mówi m.in. o wmurowanym grillu, czy koszach na popiół. 

– Na pewno powinna się tam znaleźć tabliczka informująca, że jest to strefa do grillowania wraz z jasno wyznaczonym terenem obowiązywania i funkcjonującym regulaminie tak, aby mieszkańcy i turyści byli świadomi istnienia tej strefy. Do tego warto postawić kosze na śmieci przystosowane do zbierania popiołu. Obsługa strefy mogłaby być realizowana w ramach świadczonych usług opróżniania koszy miejskich. Na pewno jest możliwość renegocjacji funkcjonującej umowy. Być może nawet jest to już możliwe bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do tego warto tam umieścić stoliki i ławki, a także wmurowane grille – proponuje kartuski radny. 

Interpelacja trafiła do włodarza Kartuz. Odpowiedzi powinniśmy spodziewać się w ciągu 14 dni. 

Sorry, there are no polls available at the moment.

Gdzie i jak można grillować?

Często słyszymy o zakaz i obostrzeniach dotyczących grillowania. Czy wiemy, jak i gdzie możemy grillować? Sytuację wyjaśnia Straż Miejska. 

– W obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisów zabraniających grillowania na wolnej przestrzeni. Należy jednak pamiętać o tym, że o ile samo rozpalenie grilla nie jest zabronione to niektóre czynności, które mogą towarzyszyć takiej formie spędzania wolnego czasu już tak. Najważniejszą rzeczą jest stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z art. 82 §3 Kodeksu Wykroczeń ,,Kto na terenie lasu, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”. Kolejną kwestią jest zachowanie osób grillujących. Niekiedy zdarza się, że podczas zabawy uczestnicy spożywają alkohol w miejscach zabronionych przez co narażają się na sankcje karne (art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Kiedy w atmosferze dobrej zabawy głośno się zachowują zakłócając spokój i porządek publiczny (art. 51 Kodeksu Wykroczeń) czy kończąc spotkanie zostawią po sobie zaśmiecony teren (art. 145 Kodeksu Wykroczeń), również muszą liczyć się z sankcjami przewidzianymi w Kodeksie Wykroczeń. Często zdarza się, że spółdzielnie mieszkaniowe wprowadzają w swoich regulaminach zakazy pewnych zachowań w tym palenia grilla na balkonie czy tarasie. Istnienie takich zakazów i ich egzekwowanie leży tylko i wyłącznie w gestii administratora. Za ignorowanie takich zakazów nie są przewidziane sankcje karne wynikające z Kodeksu Wykroczeń czy innych ustaw – wyjaśnia na swojej stronie internetowej Straż Miejska w Olsztynie. – Podsumowując, grillować można, jednakże z rozsądkiem i przy odpowiednim zachowaniu osób w nim uczestniczących – dodają. 

Pamiętajmy, jednak aby przy grillowaniu zachować należytą kulturę i po sobie posprzątać. Artykuł 145 Kodeksu Wykroczeń podaje, że kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych.

Strefy do grillowania w Polsce

Strefy grillowania istnieją już w wielu miastach w całej Polsce, m.in. w Łodzi, czy Zgierzu.

– Na terenie łódzkich parków i zieleńców znajduje się obecnie kilkanaście specjalnie oznaczonych miejsc do grillowania. Są tam ustawione kosze przeznaczone na popiół i odpady o wysokiej temperaturze – czytamy na stronie Urzędu Miasta Łodzi. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*