Gm. Żukowo. Spotkanie w sprawie połączeń z drogami lokalnymi planowanych węzłów OMT

Gm. Żukowo. Spotkanie w sprawie połączeń z drogami lokalnymi planowanych węzłów OMT

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie w sprawie połączeń z drogami lokalnymi planowanych węzłów OMT Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku oraz OMT Glincz z drogą wojewódzką nr 211 w m. Borkowie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy burmistrza gminy Żukowo.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania, podejmowane w ramach przedmiotowych zadań oraz szczegółowo przeanalizowano najbardziej prawdopodobne przebiegi tras pod kątem urbanistycznym oraz powiązań z istniejącym układem drogowym. Dyrektor ZDW poinformował, że dla połączenia drogowego OMT Glincz-DW211 planowane jest zlecenie w najbliższym czasie opracowania, polegającego na określeniu możliwego przebiegu tego połączenia drogowego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Ponadto wicemarszałek Leszek Bonna przekazał informacje, że samorząd województwa pomorskiego m.in. dla omawianych na spotkaniu inwestycji wystąpił z wnioskiem o dofinansowania w ramach naboru prowadzonego przez komisję europejską do projektów transportowych w programie Connecting Europe Facility na lata 2021-2027 (pierwszy nabór na wnioski w tym programie trwa do drugiej połowy stycznia 2022 roku).

W związku z tym, że zadanie, związane z realizacją połączenia drogowego OMT Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku wymaga bezwzględnego uczestnictwa przedstawicieli gminy miasta Gdańska oraz powiatu kartuskiego, zaplanowano spotkanie czterech samorządów (województwo pomorskie, gmina Żukowo, powiat kartuski, gmina miasta Gdańska) poświęcone podjęciu decyzji w kwestii kolejnych działań.

Spotkanie to odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach prawdopodobnie jeszcze w listopadzie. Spotkanie to było kolejnym ze spotkań, organizowanych w ramach inicjatywy gminy Żukowo połączenia planowanych węzłów OMT z układem drogowym w regionie Metropolii Trójmiejskiej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*