Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Uniwersytetu Gdańskiego wśród finalistów Nagrody Naukowej POLITYKI

Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Uniwersytetu Gdańskiego wśród finalistów Nagrody Naukowej POLITYKI

Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego znalazła się wśród 15 finalistów Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”. Pani doktor otrzymała nominację w dziedzinie nauk ścisłych w zakresie chemii. Lista wyjątkowych piętnastu finalistów dziewiętnastej edycji Nagród Naukowych POLITYKI została ogłoszona 18 września 2019 roku.

Pięcioro stypendystów i dziesięcioro laureatów nagród finałowych zostanie ogłoszonych podczas uroczystości wręczenia nagród, w niedzielę 20 października o godz. 14.00 w redakcji POLITYKI w Warszawie.

Głównym celem programu Nagrody Naukowe POLITYKI jest wskazywanie najzdolniejszych wśród zdolnych. Nagrody są przyznawane wyjątkowym naukowcom, którzy prowadzą ciekawe, niestandardowe badania i mają imponujący dorobek naukowy. Jak zapewniają organizatorzy – „(…) promujemy wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się walorami drugorzędnymi (…)”

Program prowadzi Fundacja Tygodnika POLITYKA – od 2011 roku pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI, wcześniej – od 2001 roku pod nazwą 2001 roku pod nazwą „Zostańcie z nami!”.

Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna od początku kariery akademickiej jest związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako studentka (1999-2004), później słuchaczka studiów doktoranckich (2008-2013), pracownik naukowo-techniczny (2011-2013), asystent (2013- 2014), a obecnie adiunkt (od 2014). W latach 2016-2017 odbyła roczny staż podoktorski (post-doc) w National Institute for Environmental Studies, Research Center for Environmental Risk (Tsukuba, Japonia). Wcześniej odbyła również 8 krótkoterminowych staży naukowych w: Interdisciplinary Center for Nanotoxicity, Jackson State University (Jackson, USA); Bundesinstitut für Risikobewertung (Berlin, Niemcy) oraz National Institute for Environmental Studies, Research Center for Environmental Risk (Tsukuba, Japonia).

Zainteresowania naukowe dr Gajewicz-Skrętnej koncentrują się na rozwoju i zastosowaniu metod uczenia maszynowego, metod statystycznych i chemometrycznych, wspierających proces komputerowej oceny bezpieczeństwa chemicznego. Dr Gajewicz-Skrętna aktywnie uczestniczy w projektach naukowych pełniąc rolę kierownika – NCN, RCN lub wykonawcy – Horyzont 2020, 7. Program Ramowy, FNP, PAN-JSPS (Japan Society for the Promotion of Science). Jest również laureatką krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, m. in.: Międzynarodowych Wschodzących Talentów Nauki – L’Oréal-UNESCO International Rising Talents Award For Women in Science, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Oddział Gdańsk za najlepiej obronioną pracę doktorską w 2013 roku.

Reklamy


 Lista finalistów

 NAUKI HUMANISTYCZNE

dr Olga Śmiechowicz – Katedra Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – LITERATUROZNAWSTWO, TEATROLOGIA

dr Wojciech Filipowiak – Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN – ARCHEOLOGIA

dr Mira Marcinów – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – FILOZOFIA

dr Piotr Słodkowski – Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – HISTORIA SZTUKI

dr Alicja Jarkowska-Natkaniec – Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – HISTORIA

NAUKI SPOŁECZNE
dr hab. Kamil Imbir
– Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – PSYCHOLOGIA

dr Ewa Zawojska – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – EKONOMIA

NAUKI O ŻYCIU
dr Andrzej Zieleziński
– Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – BIOLOGIA

dr n. hum., lekarz Natalia Szejko – Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej oraz Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – BIOLOGIA/MEDYCYNA

dr hab. n. med. Piotr Donizy – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – MEDYCYNA

NAUKI ŚCISŁE

dr Michał Tomza – Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – FIZYKA

dr Iwona Chlebicka – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – MATEMATYKA

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna – Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – CHEMIA

NAUKI TECHNICZNE
dr inż. Mariusz Ptak
– Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej – NAUKI TECHNICZNE

dr inż. Maciej Antczak – Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej – NAUKI TECHNICZNE/INFORMATYKA

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*