Niezrozumiała częściowa rejonizacja szkół w Żukowie? Rodziców czekają utrudnienia a nauczycieli zwolnienia

Niezrozumiała częściowa rejonizacja szkół w Żukowie? Rodziców czekają utrudnienia a nauczycieli zwolnienia

Młodsze i najstarsze dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie, a klasy IV-VI w SP nr 1. Tak wygląda rejonizacja szkół w Żukowie. Jak zauważa nasz Czytelnik, oznacza to spore zamieszanie dla rodziców, a także zwolnienia wśród nauczycieli.

Do naszej redakcji zwrócił się Czytelnik zmartwiony obecną rejonizacją szkół w Żukowie. Według wprowadzonego systemu do Szkoły Podstawowej nr 2, utworzonej na miejsce starego gimnazjum, obecnie uczęszczają klasy 0, 1, 2, 7 i 8 oraz 3 gimnazjum. Natomiast za rok, przy utrzymaniu obecnej częściowej rejonizacji, klasy: 0, 1, 2, 3 i 7,8, nie będzie natomiast klas 4, 5, 6. Oznacza to nie tylko zamieszanie dla rodziców i uczniów, ale również zwolnienia wśród nauczycieli. Potwierdza to Urząd Gminy w Żukowie. Według naszych źródeł, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żukowie, Mirosława Żołna wystosowała w grudniu 2018 roku pismo do władz w tej sprawie. Wcześniej przeprowadziła analizę zgodnie z którą, w przypadku wprowadzenia całkowitej rejonizacji w obu szkołach podstawowych zostaną utrzymane etaty dla nauczycieli.

– Nie jest nam znana taka analiza Pani dyrektor, którą Państwo przedstawili – odpowiada Urząd Gminy w Żukowie. – Na spotkaniu z dyrektorami szkół w dniu 6 marca b.r. analizowano politykę kadrową szkół i uzyskano informację, że na 72 nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 według wstępnych wyliczeń ok. 14 osób nie będzie miało zatrudnienia w tej szkole. Burmistrz poinformował dyrektorów, że w pierwszej kolejności będą zatrudniani nauczyciele z naszej gminy i przekazał informacje o wolnych etatach nauczycieli od Starostwa Powiatowego w Kartuzach – dodają. 

Zapytaliśmy także o stanowisko w sprawie radnego Tyberiusza Tredera, Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury w gminie Żukowo.

– Należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż opisana przez czytelników sytuacja nie stanowi jakiegokolwiek ryzyka ewentualnego obniżenia poziomu dydaktycznego dla uczniów tej placówki szkolnej, natomiast jeśli chodzi o kwestie kadrowe to do tej pory nie stanowiły one w Żukowie żadnych problemów i zawsze uwzględniały zarówno interes publiczny, jak i zawodowy naszych wspaniałych nauczycieli – odpowiada radny. 

Do tematu będziemy wracać. 

Reklamy

CZYTAJ TEŻ: Co z obwodami szkół w Kiełpinie i Dzierżążnie? Rodzice protestują

PEŁNA ODPOWIEDŹ URZĘDU GMINY W ŻUKOWIE:

Uprzejmie informujemy, że przygotowany projekt uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego w Gminie Żukowo powiela zapisy podjętej uchwały w marcu 2017 roku. Analiza wykazała, że zachowanie stanu obecnego, ustanowionego Uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie nr XXXVII/399/2017 z dnia 27.03.2017 r., określającego sieć szkół, obwody szkół oraz wskazującego  uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie przy ul. Armii Krajowej 2e w latach szkolnych 2019/2020 – 2020/2021, stanowi zapewnienie optymalnej liczebności uczniów w obu szkołach oraz zagwarantuje najkorzystniejsze warunki do nauki.

Organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego w stosunku do tych konkretnych oddziałów zastosował przepis art. 205 ust. 4 Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe i wskazał już uczniom miejsce realizacji obowiązku szkolnego w kolejnych latach szkolnych.

Stanowisko w/w sprawie zajął MEN, zgodnie z którym „Wskazanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkole powstałej z przekształcenia gimnazjum (w myśl art. 205 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe) oznacza wskazanie uczniowi przykładowej SP Nr 1 miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII w SP Nr 2 (jest to nowa szkoła powstała z przekształcenia gimnazjum), a zatem dla ucznia oznacza zmianę szkoły).” Jednocześnie jednak ministerstwo podkreśla, że „Zmiana obwodu nie dotyczy dzieci, które są już uczniami szkoły podstawowej. Mają oni już nabyte prawo do ukończenia danej szkoły. Ustawodawca określa sytuacje (art. 68 Prawo oświatowe), kiedy można skreślić lub przenieść ucznia do innej szkoły.”

Nie jest nam znana taka analiza Pani dyrektor, którą Państwo przedstawili w e-mailu. Na spotkaniu z dyrektorami szkół w dniu 6 marca b.r. analizowano politykę kadrową szkół i uzyskano informację, że na 72 nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 według wstępnych wyliczeń ok. 14 osób nie będzie miało zatrudnienia w tej szkole. Burmistrz poinformował dyrektorów, że w pierwszej kolejności będą zatrudniani nauczyciele z naszej gminy i przekazał informacje o wolnych etatach nauczycieli od Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Jeden Komentarz

  1. Burmistrz Pan Kankowski ma gdzieś postulaty mieszkańców i opowiada nieprawdę że zrobili analizę, totalna nieprawda. Panie Burmistrz od Nas za tą decyzję masz już czerwona kartkę.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*