Burmistrz Żukowa dementuje pogłoski: „Niezrozumiałe są dla mnie rozpowszechniane nieprawdziwe informacje dotyczące zabudowy tzw. „górki”…”

Burmistrz Żukowa dementuje pogłoski: „Niezrozumiałe są dla mnie rozpowszechniane nieprawdziwe informacje dotyczące zabudowy tzw. „górki”…”

Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski przesłał do mediów oświadczenie, dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jeziora Karlikowskiego i Głębokiego w Borkowie.

Burmistrz Gminy Żukowo w związku z pojawiającymi się z przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami o rzekomym gwałtownym rozwoju niekontrolowanej i intensywnej zabudowy o charakterze hotelowym czy pensjonatowym w Borkowie, w rejonie jeziora Głębokiego informuje, że w obrębie jezior Karlikowskiego i Głębokiego nieprzerwanie do 2008 roku obowiązuje:

-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z Jez. Głębokim i Karlikowskim, rejon ulic Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/250/2008 dnia 15 lutego 2008r. Rady Miejskiej w Żukowie, zmienionym Uchwałą Nr XXXVIII/640/2009 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 21 poz. 384 z dnia 15.02.2010 r.) :

-zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z jez. Głębokim i Karlikowskim, rejon ulic Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo zatwierdzona Uchwałą nr XXIV/248/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 5 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 13.11.2012 r., poz. 3615).

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z Jez. Głębokim i Karlikowskim, rejon ulic Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo zatwierdzona Uchwałą nr XLIX/594/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 6 marca 2018 r. poz. 797).

Ustalenia powyższych miejscowych planów zagospodarowania powstały w czasie, gdy obowiązywała na tym terenie ochrona przyrody w formie obszaru chronionego krajobrazu. Należy zatem uznać, że ochrona ta w pewnej formie nadal jest utrzymana, poprzez wyżej wymieniony plan zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo należy podkreślić, że dostęp do jeziora Głębokiego na terenie gminy Żukowo jest odpowiednio zabezpieczony, gdyż nieruchomość stanowiąca własność gminy Żukowo, niemal w całości otacza jezioro (na terenie gm. Żukowo). Ponadto w MPZP oznaczono tą nieruchomość jako ścieżki piesze lub ciągi pieszo-jezdne. Po drugie, niezmiennie od wielu lat znaczna część terenów położona wokół jeziora Głębokiego, zgodnie z przeznaczeniem stanowi teren lasów. Tereny inwestycyjne występujące w pośrednim otoczeniu jeziora tj. tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-rekreacyjne niemal w całości są zainwestowane. Teren niezainwestowany stanowi obszar działki nr 267/1, który jest przeznaczony na funkcje terenu usług rekreacji i kąpieliska jak również funkcji związanych z obsługą plaży, kąpieliska, przystani na którym dopuszcza się m. in. szatnie, natryski, pomieszczenia socjalne, administracyjne, hangary do przechowywania sprzętu pływającego. Zatem po raz kolejny podkreślam, że niezrozumiała jest obawa oraz rozpowszechniane nieprawdziwe informacje dotyczące zabudowy tzw. „górki” ogromnymi hotelami czy pensjonatami przy lustrze wody.

Pełna treść komunikatu znajduje się poniżej:

komunikat

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*