Bon opiekuńczy dla zameldowanych w gminie Żukowo

Bon opiekuńczy dla zameldowanych w gminie Żukowo

„Bon opiekuńczy” to rodzaj świadczenia pieniężnego dla zameldowanych na terenie gminy Żukowo mam, których dzieci korzystają ze żłobka lub klubu dziecięcego. Dopłata do dziecka w żłobku to 200 zł miesięcznie, a w klubie dziecięcym – 100 zł. Gmina chce w ten sposób pomóc kobietom, które chciałyby szybciej wrócić na rynek pracy.

Bon opiekuńczy dla zameldowanych w gminie Żukowo

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3. Żłobek, lub klub dziecięcy musi być prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisane do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Żukowo. Rodzina zaś musi być zameldowana na terenie gminy Żukowo.

Zobacz też: Burmistrz Żukowa przestrzega przed spalaniem odpadów

Rodzina, lub opiekunowie muszą być zatrudnieni i wykonywać pracę zawodową lub wykonywać inną pracę zarobkową. co oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reklamy

Gdzie i jak składać wniosek?

Wnioski pobrać można ze strony internetowej Urzędu Gminy Żukowo :

http://www.zukowo.pl/Bon_opiekunczy_-_swiadczenie_pieniezne__dla_rodzin_korzystajacych_ze_zlobkow_lub_klubow_dzieciecych_,10,3821

Z wypisanym wnioskiem udajemy się do :

Urząd Gminy Żukowo – Referat Społeczny, ul. Gdańska 48 (wejście od strony ulicy/ronda).

Tel.: 58 685 93 12

Do wniosku należy dołączyć:

Umowę zawartą ze żłobkiem, lub klubem dziecięcym.

Dokument potwierdzający zatrudnienie rodziców, lub inne dokumenty jeśli sytuacja rodziny jest indywidualna – np.: dokument potwierdzający samotne wychowywanie dziecka itp.

Skomentuj: Bon opiekuńczy dla zameldowanych w gminie Żukowo

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*