Tylko tydzień na rozliczenie się z ZUS

Tylko tydzień na rozliczenie się z ZUS

Jesteś rencistą albo wcześniej poszedłeś na emeryturę i dorabiasz? Pamiętaj, aby do końca lutego poinformować ZUS o dodatkowych przychodach! Jeśli tego nie zrobisz, możesz stracić świadczenie.

Renciści oraz wcześniejsi emeryci powinni  pamiętać o ograniczeniach w dorabianiu. Jeśli przekroczą limit dodatkowych przychodów, ZUS może okresowo zmniejszyć świadczenia lub nawet zawiesić ich wypłatę. Świadczenie będzie zmniejszone, gdy przekroczymy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po przekroczeniu drugiego progu, czyli 130 proc. wynagrodzenia, emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.

Do końca w lutego wcześniejsi emeryci oraz renciści powinni dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku. Chodzi zarówno o przychód z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, a także z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, czy też z tytułu służby w tzw. „mundurówce”. Takie dokumenty wystawiają pracodawcy. Świadczeniobiorcy, którzy prowadzą własną działalność muszą napisać oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wyjątek stanowią honoraria z tytułu działalności twórczej i artystycznej. Trzeba pamiętać, że zasady te dotyczą również przychodów osiąganych za granicą.

Reklamy

Obowiązek ten nie dotyczy emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, rencistów pobierający renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do takich  świadczeń. Nie muszą oni informować ZUS o przychodach. Informacji nie muszą także składać uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*