Tag: zebrania sołeckie

Spotkania sołeckie w gminie Żukowo na półmetku

Spotkania sołeckie w gminie Żukowo na półmetku

Od 21 stycznia 2019 roku trwają zebrania wiejskie sprawozdawczo – wyborcze na terenie gminy Żukowo. W trakcie zebrań składane są sprawozdania z działalności sołtysów i rad sołeckich za okres całej (ubiegłej) kadencji. Następnie mieszkańcy w pierwszej kolejności wybierają sołtysów, a później rady sołeckie.