Tag: Piękna Wieś

W gminie Żukowo wyłoniono laureatów konkursu „Piękna Wieś”

W gminie Żukowo wyłoniono laureatów konkursu „Piękna Wieś”

Wyłoniono laureatów konkursu Piękna Wieś. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.