Tag: inwestycje dla najmłodszych

Przodkowo. Odnowią place zabaw

Przodkowo. Odnowią place zabaw

Najmłodsi mieszkańcy Przodkowa i Załęża już niedługo cieszyć się będą odnowionymi placami zabaw. Możliwe to będzie dzięki dwóm grantom, przyznanym gminie Przodkowo w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na każdy cel przeznaczono niemal 20 tys. złotych.