Tag: Arasmusa

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych w gminie Kartuzy

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych w gminie Kartuzy

Ogłoszono już wyniki kolejnego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Gmina Kartuzy przyznała dotacje w zakresie: miny Kartuzy „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo” oraz „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.