Sesja Rady Gminy w Żukowie. Było gorąco! Padły oskarżenia! [ZDJĘCIA]

Dziś, tj.25 kwietnia odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy w Żukowie. Na sali pojawił Janusz Hirsch. Mężczyzna złożył na początku roku skargę „na praktyki stosowane w urzędzie gminy w Żukowie względem podatników, polegające na dopuszczeniu się bezczynności i niezałatwieniu sprawy we właściwym terminie”. Dziś oskarżał radnych komisji rewizyjnej o stronniczość i zamiatanie spraw pod dywan.

XXXIX Sesja Rady015

Obraz 1 z 18

fot. Alicja Hinc

Sesja Rady Gminy w Żukowie znów miała burzliwy przebieg. Janusz Hirsch poczuł się pokrzywdzony ponieważ urzędnik z Żukowa nie poinformował w terminie Urzędu Skarbowego w Sopocie o uregulowaniu przez pana Janusza zaległych podatków. Ucierpiał, bo „zamrożono” mu konto.  W tej sprawie złożył 3 skargi.

Najpierw zostały one rozpatrzone pozytywnie, jednak później pojawiły się w tej sprawie wątpliwości. We wtorek, 25 kwietnia, w trakcie  XXXIX Sesji Rady Gminy mężczyzna postanowił wyjaśnić nurtujące go kwestie. Radni nie pozwolili mu skończyć przemowy. Mężczyzna został wyproszony z mównicy po złożeniu oficjalnego wniosku przez radnego Słodzinkę.

Wcześniej jednak mężczyzna oskarżył radnych z komisji rewizyjnej o stronniczość i niedopatrzenia, a burmistrza o celowe niepowiadamianie go o spotkaniach, na których rozpatrywane były jego skargi.

Zobacz też: Budowa dworca w Kartuzach idzie pełną parą! [ZDJĘCIA]

Burzliwa sesja Rady Gminy w  Żukowie

Janusz Hirsch: – Co spowodowało, że 3 skargi, które były zasadne, stały się niezasadne?(…) Jest nagranie, na którym on [pan Tokarski] wskazuje, że on nie jest radnym w komisji rewizyjnej! On, jak widzi burmistrza, to zmienia pogląd i staje się radnym! Moje pytanie jest takie: to, że pan burmistrz przyznał na poprzedniej sesji rady że został popełniony błąd i jednoznacznie wskazał na być może błędy, które powinny być wcześniej wykazane, to pan przewodniczący komisji rewizyjnej i jego współpracownicy, którzy podjęli uchwałę o zasadności tych skarg, wstrzymał się od głosu. Czy oni posiadają psychiatryczne badania? (…) Ja mam obowiązek się dowiedzieć o tym, że dzisiaj skargi są rozpatrywane i takiego obowiązku nie spełniliście. (…) Ja się pytam, czy to jest robione celowo? Czy pan burmistrz o tym wie? I on tym tak steruje, że ja się nie mam dowiedzieć o tym co się dzieje w gminie? (…)Komisja 20 kwietnia została zwołana w trybie pilnym, żeby teraz te skargi zamieść pod dywan!

Na oskarżenia pana Janusza Hirscha odpowiedział przewodniczący komisji rewizyjnej radny Tokarski. Stwierdził on, iż podczas pierwszej sesji komisja rewizyjna nie dysponowała taką wiedzą, jak podczas drugiej. To pozwoliło im na lepsze ocenienie sytuacji i wydanie nowej decyzji.

Sesja Rady Gminy w  Żukowie: skarga bezzasadna 

– Został popełniony błąd i dlatego nasza pierwsze decyzja była wtedy na tak. Niemniej jednak, po zapoznaniu się z nowymi faktami wyszło na to że błąd był nieznaczący (…) Skarga dotyczy pierwszej wpłaty, która nastąpiła 15 grudnia 2016 r. za zaległe podatki. Pan burmistrz w piśmie przepraszał za popełniony przez urzędnika błąd. Następne wpłaty nastąpiły 16.01,17.01,24.01 i ostatnia wpłata 27.01. Pomijając to, że była największa, ona spowodowała to, że został spłacony cały dług, i dopiero ona sprawiła że Urząd Skarbowy mógł odblokować konto. „

Po wysłuchaniu tłumaczenia radnego Tokarskiego, skarżący Janusz Hirsch opuścił salę. Po rozpatrzeniu skargi uznano ją za bezzasadną, co rada przyjęła stosunkiem głosów: 9 za, 7 przeciw i 1 wstrzymujący.

Skomentuj: Sesja Rady Gminy w Żukowie. Było gorąco! Padły oskarżenia! [ZDJĘCIA]

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*