Mariusz Treder, kandydat na Burmistrza Gminy Kartuzy

Mariusz Treder, kandydat na Burmistrza Gminy Kartuzy

Mamy trzeciego kandydata na włodarza gminy Kartuzy. Oprócz obecnego burmistrza Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego i Tomasza Belgraua, wystartował także radny gminy Mariusz Treder.

Mariusz Treder, kandydat na Burmistrza Gminy Kartuzy
Mariusz Treder, kandydat na Burmistrza Gminy Kartuzy

Już oficjalnie, po wielu sprzecznych informacjach i dywagacjach, poznaliśmy kolejnego kandydata na włodarza gminy Kartuzy. Jest nim obecny radny gminny, Mariusz Treder. Przedstawił nam swoje pomysły na kierunki rozwoju gminy. 

– Lasy i jeziora to bogactwo i potencjał naszej gminy. Możliwość  swobodnego dostępu do nich dla mieszkańców miasta i przyjezdnych turystów daje realną możliwość podniesienia walorów turystycznych naszego miasta i wszystkich sołectw naszej gminy – wymienia w zakresie turystyki Mariusz Treder. – Mieszkańcy naszego miasta muszą mieć możliwość bezpiecznego połączenia z naszymi sołectwami, co umożliwi im spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu,  natomiast oddzielenie ruchu  kołowego od pieszego umożliwi  mieszkańcom sołectw bezpieczne poruszanie się zarówno dla dzieci jak i starszych mieszkańców naszej gminy. To transakcja wiązana dla miasta i wsi.

Reklamy

Wśród działań koniecznych do rozwoju gminy Kartuzy wymienił:

  1. Konieczność budowy połączeń pieszo – rowerowych, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Kartuzami a terenami wiejskimi:

– budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Kartuz na Złotą Górę  i dalej połączenie z gminą Stężyca,

– budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kartuzy z okręgiem prokowsko – mirachowskim

– połączenie ścieżką pieszo-rowerową Kartuz z Kiełpinem

– połączenie ścieżką pieszo-rowerową Borowa z Żukowem,

  1. Strefy aktywnego wypoczynku, miejsca do rekreacji, mini boiska, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu  na  terenie miasta  oraz  w każdym sołectwie naszej gminy. W sołectwach, w których wszystkie działki gminne zostały już wyprzedane, będziemy nabywać grunty aby takie miejsca powstały.
  2. Budowa gminnego kąpieliska.
  3. Zwiększenie budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego – to mieszkańcy, którzy chcą zainicjować zmiany w swoim najbliższym otoczeniu powinni mieć większe możliwości decydowaniao tym, na co chcą przeznaczyć środki finansowe.
  4. Stworzenie strategii rozwoju sołectw na najbliższe 10 lat.
  5. Dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.
  6. Koniec bezsensownej wyprzedaży gminnego majątku.
  7. Współpraca z Radą Miejską na rzecz rozwoju naszej gminy.

W zakresie ochrony środowiska: 

– stworzenie planu działania w kierunku oczyszczenia kartuskich jezior i podjęcie zdecydowanych kroków tym kierunku,

– współpraca w zakresie rozbudowy  sieci gazowej w  naszej gminie,

– budowa kanalizacji w Mezowie, Brodnicy Górnej i  wykonanie koncepcji  oraz projektu budowy kanalizacji sanitarnej  w okręgu prokowsko-mirachowskim,

W zakresie infrastruktury drogowej:

– działania w kierunku budowy drugiego etapu obwodnicy Kartuz, podzielenie drugiego etapu na dwa zadania ( Kartuzy – Prokowo jako pierwszy etap i Prokowo-Łapalice jako etap drugi), tak aby umożliwić swobodny przepływ samochodów od strony Sierakowic w kierunku Trójmiasta,

– modernizacja i budowa dróg na terenie gminy, lokalizacja punktów świetlnych dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

– działania na rzecz modernizacji zaniedbanych dróg na terenach wiejskich naszej gminy.

– dążenie do poprawy siatki połączeń transportu publicznego, zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i tych wewnątrz gminy.

W zakresie oświaty i wychowania:

– Budowa sal gimnastycznych w Kartuzach przy SP 2, w Prokowie i Brodnicy Górnej.

– Rozbudowa szkoły podstawowej w Dzierżążnie.

– Wyposażenie w  tablice multimedialne wszystkich klas lekcyjnych we wszystkich szkołach terenie naszej gminy.

W zakresie gospodarki:

– Dążenie do objęcia jak największego obszaru gminy planami zagospodarowania przestrzennego, co umożliwi kontrolowany rozwój przedsiębiorczości i zapobiegnie chaotycznej zabudowie.

– Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw,

– Działania zmierzające do zaktywizowania lokalnego rynku pracy.

W zakresie kultury:

– Działania zmierzające do jak najbardziej intensywnego wykorzystania obecnie istniejącej infrastruktury tj. Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu w Złotej Górze, Gaju Świętopełka, Centrum Kultury, nowo powstałej biblioteki przy dworcu czy też pływalni.

– Organizowanie imprez o randze wojewódzkiej na terenie naszej gminy.

– Tworzenie oferty kulturalnej o różnorodnym profilu tj. dla ludzi zarówno starszych jak i młodszych, ludności lokalnej oraz turystów z Trójmiasta.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*