Kartuzy. Gmina w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Kartuzy. Gmina w programie „Ciepłe Mieszkanie”

12,7 mln zł – takie środki trafią do Kartuz z programu „Ciepłe Mieszkanie”. Przeznaczone zostaną na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w 500 budynkach wielorodzinnych. Emisja dwutlenku węgla rocznie obniży się o 17 000 ton. W Urzędzie Miejskim w Kartuzach podpisana została umowa o dofinansowanie pomiędzy gminą, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nieefektywne źródła ciepła wymienione zostaną w 500 lokalach mieszkalnych w kartuskich budynkach wielorodzinnych. Zmniejszy się emisja dwutlenku węgla. Mniejsza będzie emisja także pyłów i benzo(a)pirenu.

-Poprawi się jakość powietrza w Kartuzach. A to dla nas wszystkich bardzo dobra informacja. Kartuzy to piękne miasto, przyciągające dużo turystów, położone w niezwykłym miejscu, otoczone jeziorami i lasami. Dookoła miasta i gminy jest sporo ścieżek pieszych i rowerowych. Wiele osób wyrusza stąd w kierunku Kaszub. To bardzo ważne, aby w takiej miejscowości można było oddychać czystym powietrzem. W programie „Ciepłe Mieszkanie” dofinansowanie otrzyma ponad 50 pomorskich gmin. To bardzo cieszy, gdyż w każdej z nich lepsza będzie jakość powietrza. Jesteśmy jednym z liderów w Polsce pod względem wykorzystania środków w Ciepłym Mieszkaniu – powiedział Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Reklamy

Kartuzy od lat podejmują szereg działań, których celem jest poprawa jakości powietrza. To jedna z najaktywniejszych gmin w Polsce pod tym względem. Wśród pomorskich gmin wiedzie prym w programie „Czyste Powietrze”. To właśnie z Kartuz wpłynęło najwięcej wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

-Jestem niezmiernie zadowolony, że gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej w tak znaczącej kwocie. Od wielu lat podejmujemy inicjatywy na rzecz ograniczenia niskiej emisji, ze szczególnym naciskiem na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Uruchomienie programu, który umożliwia przyznanie pomocy finansowej dla wymiany źródeł ciepła w zabudowie wielolokalowej, jest doskonałym uzupełnieniem obecnej oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i naszych działań na szczeblu lokalnym oraz wpisuje się w politykę ekologiczną naszej gminy – stwierdził Mieczysław G. Gołuński, burmistrz Kartuz.

Celem „Ciepłego Mieszkania” jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie pyłów i gazów cieplarnianych poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

-Od lat konsekwentnie dążymy do poprawy warunków życia mieszkańców. Robimy to wdrażając kolejne programy i, co warte podkreślenia, w porozumieniu z różnymi środowiskami i organizacjami społecznymi. Cel jest bowiem wspólny – na mapie kraju zmniejszyć liczbę miast i miejscowości z zanieczyszczonym powietrzem. Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 roku programu „Czyste Powietrze” i kolejny krok w dobrym kierunku. Dziękuję tym samorządom, które już się do programu przyłączyły. Pomorzanie chętnie korzystają z takiej formy uzyskania bezzwrotnych dotacji, czego dowodem jest podpisywana dziś przez gminę Kartuzy i WFOŚiGW w Gdańsku umowa na kwotę 12,75 mln złotych. Pozwoli ona zrealizować inwestycje aż w 500 lokalach mieszkalnych. To największa umowa podpisywana w ramach województwa pomorskiego i jedna z największych w Polsce. Łącznie do pomorskich gmin w ramach „Ciepłego Mieszkania: trafi 79 mln zł – tłumaczy wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny zależy od dochodów beneficjenta lub członków jego gospodarstwa domowego i wynosi od 15 000 do 37 500 zł. Środki na zadania rozdzielają gminy na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Program realizowany będzie do 2026 roku.

Tekst i fot. Urząd Miejski w Kartuzach (Oprac. A.B.)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*