Gmina Żukowo otrzyma ponad 45 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Gmina Żukowo otrzyma ponad 45 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Gmina Żukowo otrzyma ponad 45 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Projekt inwestycji opracowany przez Spółkę Komunalną Żukowo dofinansuje Ministerstwo Środowiska.

fot. CC0 Creative Commons

Spółka Komunalna  Żukowo otrzyma  45 483 166 zł dofinansowania na realizację I etapu projektu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I”, złożony przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o. został ostatecznie wpisany na listę rankingową ze statusem „podstawowy”, co oznacza że otrzymał wnioskowane dofinansowanie w wysokości 45 483 166,00 zł – informuje Beata Bujnowska-Kowalska z UG w Żukowie.
 
W sierpniu tego roku żukowski projekt znalazł się na liście rezerwowej. Sytuacja uległą zmianie po zwiększeniu puli środków na realizację inwestycji konkursie POIiŚ.2.3/3/2016 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, o 400 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 73 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016, opublikowała zaakceptowane w dniu 29 września 2017 r. przez Ministerstwo Środowiska listy rankingowe projektów.

Reklamy

Skomentuj: Gmina Żukowo otrzyma ponad 45 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*