Gm. Somonino. Przyznano dotacje dla dwóch parafii

Gm. Somonino. Przyznano dotacje dla dwóch parafii

Dwie parafie z gminy Somonino – goręczyńska i hopowska – otrzymały dotacje na remonty, z czego znaczna większość to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Prace dotyczyć będą m. in. dawnego cmentarza ewangelickiego w Hopowie.

Parafia pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie otrzymała 55 000 złotych dotacji na konserwacje feretronów, w tym aż 53 773,50 złotych to kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie obejmuje swoim zakresem prace konserwatorskie dwóch feretronów z XVIII wieku Serca Jezusa oraz Matki Boskiej z drewna polichromowanego złoconego oraz zawartych w nich obrazów olejnych na płótnie (Matka Boska z Dzieciątkiem).

Prace konserwatorskie będą miały na celu zahamowanie procesów destrukcyjnych, wzmocnienie obiektów – impregnacje drewna oraz przywrócenie obiektom ich dawnych walorów estetycznych, w tym odsłonięcie oryginalnych warstw złoceń i polichromii. Feretrony są wpisane do rejestru zabytków ruchomych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Zadanie ma zostać wykonane do końca września 2024 roku.

Reklamy

Z kolei, Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie otrzymała 139 550 złotych dotacji na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego znajdującego się w centrum wsi Hopowo. Dofinansowanie na ten cel z Rządowego Programu Zabytków wynosi aż 136 759 złotych. Inwestycja ma zostać wykonana do końca sierpnia 2024 roku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*