A. Bystron: każdy powinien mieć wybór jakim środkiem może dojechać do lotniska [WYWIAD]

A. Bystron: każdy powinien mieć wybór jakim środkiem może dojechać do lotniska [WYWIAD]

Już prawie 1500 osób podpisało petycję w sprawie modernizacji drogi w Rębiechowie w kierunku ul. Słowackiego w Gdańsku. O petycji oraz inwestycji rozmawiamy z inicjatorem Radnym Powiatu Kartuskiego Andrzejem Bystronem.

Jakiś czas temu z Pana inicjatywy ruszyła petycja w sprawie modernizacji drogi w Rębiechowie w kierunku ul. Słowackiego w Gdańsku. Ile udało się zebrać podpisów na chwilę obecną? Jest zainteresowanie mieszkańców tą sprawą?

Tak. Podczas sesji Rady Powiatu Kartuskiego, 28 czerwca złożyłem formalny wniosek wsprawie przebudowy lub modernizacji drogi powiatowej oznaczonej jako P 1901G tzn. ul. Lotnicza w Rębiechowie w ten sposób, aby po modernizacji nastąpiło połączenie drogi powiatowej z siecią dróg w Gdańsku tzn. Port Lotniczy Gdańsk oraz stworzenie inicjatywy uchwałodawczej dla ww. zadania włączając samorząd Powiatu Bytowskiego, Kościerskiego oraz Chojnickiego. Aktualnie w wersji elektronicznej na specjalnej stronie przeznaczonej do takich inicjatyw ok. 1500 osób zareagowało i złożyły swoje podpisy. Podczas składania poparcia bardzo wielu mieszkańców złożyło jeszcze swoje spostrzeżenia i wyrazy dużego poparcia dla mojej inicjatywy.

Reklamy

Sprecyzujmy może dlaczego tak szeroko i głośno mówi się o petycji, a przede wszystkim konieczności modernizacji tej drogi.

Uważam, że mieszkańcy jeszcze pamiętają jak przebiegał stary dojazd do lotniska. Niektóre osoby wspominają, że nawet autobusem można było dojechać do lotniska. Bardzo dużo osób uważa, że dojazd w ogóle do Trójmiasta powinien być wielokierunkowy i wtedy przy bardzo dużym ruchu zagęszczenie samochodów jest mniejsze. Ponadto wszyscy pamiętają protesty, które występowały przy zamykaniu bezpośredniego połączenia i fakt, że one wtedy nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Obecnie dojazd na lotnisko jest utrudniony w tym punkcie?

Jadąc z Kaszub wszyscy z nas wybierają nadal różne trasy dojazdu – najczęściej korzystamy z podpowiedzi, które wysyłają różne aplikacje z urządzeń mobilnych. Z posiadanych informacji wynika, że jadąc od strony Miszewa często już w okolicy świateł sygnalizacyjnych, gdzie już wjeżdżamy w obszar Gdańska występuje korek ze stojących samochodów, który jest efektem braku przepustowości ronda turbinowego. Podobnie przedstawia się sytuacja od strony Leźna już za przejazdem kolejowym bez względu na porę dnia jest korek. Osoby, które korzystają z Portu Lotniczego lub odbierają pasażera po powstaniu nowej drogi w ogóle nie będą się włączały w ten ruch.

Dlaczego do tej pory ta modernizacja nie została wykonana?

Trudno mi powiedzieć – myślę, że zabrakło trochę metodycznej pracy i cierpliwości osób, które w 2008 r. organizowały protesty. Uważam, że otrzymując zapewnienie od śp. Prezydenta Pawła Adamowicza, że takie połączenie Kaszub zostanie przywrócone wystarczyło tylko przypominać o obietnicy złożonej publicznie nawet przy oddawaniu nowego odcinka ul. Słowackiego, która przy lotnisku została zakończona rondem ze ślepym zjazdem z przeznaczeniem tego kierunku na podróżnych z Kaszub.

Jest możliwość wsparcia tej modernizacji ze strony rządu?

Tak. Uważam, że omawiana droga kwalifikuje się na wsparcie od Wojewody z Funduszu Dróg Samorządowych aktualnie jest do podziału 126 mln w naszym województwie z dofinansowaniem od 50% – 80% łącznej wartości kosztów całej inwestycji.

Co Pan powie na argumenty osób przeciwnych tej inicjatywie, mówię tutaj o podawanej bliskości PKM, czy możliwych zatorach?

Każdy ma indywidualne argumenty co do wspomnianej inwestycji. Jednak najczęściej taki, że kiedyś się nie udało to teraz też się nie uda. Kolejny to taki, że Port Lotniczy nie pozwoli na stworzenie takiej drogę.

W takich przypadkach odpowiadam, że każdy powinien mieć wybór jakim środkiem może dojechać do Lotniska. Jakiś pasażer ma jedną walizkę lub plecach a inny znowu pasażer ma ze sobą sprzęt sportowy lub kilka walizek i wtedy korzysta z pomocy osób trzecich. Zapewniam, że nie pojedzie sam PKM. A jeszcze inny nie lubi jeździć środkami komunikacji publicznej. Uważam, że każdy powinien mieć szansę i wybór.

Uważam, że stworzenie połączenia drogowego od strony północnej tzn. równolegle do linii PKP w ogóle nie jest w konflikcie z Portem Lotniczym. Nowo stworzona linia kolejowa w ten sposób stała się już ograniczeniem dla ewentualnej rozbudowy lotniska.

Cieszyć powinna modernizacja ul. Nowatorów…

Każda modernizacja cieszy jednak według moich informacji modernizowany ma być odcinek od ronda turbinowego w kierunku ul. Słowackiego – tzn. fragment ul. Budowlanych. Jednak nadmieniam, że według posiadanej wiedzy modernizacja nie spowoduje stworzenie dodatkowego pasu – nadal po jednym pasie w określonym kierunku, więc szału z przepustowością nie będzie.

Jest chęć, ze strony zainteresowanych samorządów, modernizacji tej drogi?

W minionym czasie przeprowadziłem rozmowę ze wszystkimi włodarzami tzn. Panem Burmistrzem Gminy Żukowo Wojciechem Kankowskim oraz Starostą Powiatu Kościerskiego Pani Alicją Żurawską, Starostą Powiatu Chojnickiego Panem Markiem Szczepańskim, Starostą Powiatu Bytowskiego Panem Leszkiem Waszkiewicz a rozmowy rozpocząłem od Starosty Powiatu Kartuskiego Panem Bogdanem Łapa, których starałem się przekonać do podjęcia zadania. Aktualnie planuję skoordynować spotkanie z Panią Prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, aby przedstawić moją inicjatywę.

Każdy z wymienionych. włodarzy jest w trakcie wykonywania lub przygotowywania licznych inwestycji. Każde nowe zadanie, którego realizacja zapewne nie jest inwestycją roczną nie otrzymuje wielkiego aplauzu. Jednak uważam, że cierpliwość i metodyczne działanie przyniesie oczekiwane efekty. Osobiście nie należę do osób, które szybko się zniechęcają i odstępują od ważnych dla dużej grupy osób zadań.

Wróży Pan tej sprawie szybki finał ?

W tym przypadku do finału jest bardzo długi odcinek. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i wymaga wielu decyzji administracyjnych, które dotyczą warunków np. środowiskowych, własnościowych często zmian w miejscowych planach zagospodarowania terenu itp.

Z posiadanego doświadczenia przypuszczam, że wpierw należy stworzyć koncepcję dla inwestycji, a ten wydatek musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2020 r. I oto jako Radny Rady Powiatu Kartuskiego będę wnosił.

Dziękuję za rozmowę. 

Petycja dostępna jest TUTAJ. 

Jeden Komentarz

  1. Popieram pomysł połączenia z ul. Słowackiego, bo wówczas jeździłby tam autobus. W tej chwili nawet gdybym chciał korzystać z PKM to bez samochodu nie mogę. To połączenie jest konieczne do dalszego rozwoju pięknych Kaszub. Otworzy to nowe możliwości nie tylko dla zmotoryzowanych lecz przede wszystkim dla korzystających z komunikacji publicznej (autobus,PKM).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*