Konkurs fotograficzny „Kaszuby w ruchu”

Portal zkaszub.info ogłasza konkurs fotograficzny pod nazwą „Kaszuby w ruchu”, którego celem jest popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz fotograficznego hobby. Konkurs przeprowadzony zostanie na portalu FACEBOOK. Nagrodą dla zwycięzcy jest voucher dla dwóch osób na 3-dniowy pobyt w Hotelu Miłomłyn Zdrój na Mazurach w terminie do 30.04.2017r. z wyłączeniem świąt i długich weekendów.

Fot.: pixabay.com

Aby spędzić miło czas w Hotelu Miłomłyn Zdrój na Mazurach trzeba wygrać nasz konkurs! Zwycięzcę wyłonią użytkownicy portalu FACEBOOK. Zasady konkursu są proste. Na nasz adres redakcyjny przesyłacie własnoręcznie wykonane zdjęcia – maksymalnie 2. My je publikujemy na naszym na fanpage’u. Głosują internauci poprzez lajkowanie. Wygrywa to zdjęcie, które zdobędzie najwięcej głosów. Kończymy w piątek, 24 lutego o godz. 15. Zawodowców prosimy o niestartowanie w naszym konkursie. Dajcie szansę amatorom! Szczegóły w regulaminie!

Zobacz też:  III Półmaraton Wrotkarski Lębork 2017 odbędzie się 4 czerwca 2017 r.

Regulamin konkursu fotograficznego „KASZUBY W RUCHU”

I ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest portal zkaszub.info należący do AMK Portal sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Armii Krajowej 24/U3 w Żukowie.

II CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu na Kaszubach, w szczególności poprzez uprawianie najróżniejszych sportów oraz poznawanie walorów turystyczno-krajobrazowych regionu.  Liczymy na kreatywność uczestników. Konkurs trwać do 24 lutego 2017 roku. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do skrócenia bądź wydłużenia terminu trwania konkursu.

III NAGRODA

Nagrodą dla laureata konkursu jest voucher dla dwóch osób na 3-dniowy pobyt w Hotelu Miłomłyn Zdrój na Mazurach w terminie do 30.04.2017r. z wyłączeniem świąt i długich weekendów.
IV UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest adresowany wyłącznie do osób, które zajmują się fotografią amatorsko i hobbystycznie. 
2. Do udziału w konkursie mają prawo zgłaszać się tylko osoby pełnoletnie.
3. Z udziału w konkursie wyłączeni są właściciele i pracownicy firmy AMK Portal.

V FOTOGRAFIE KONKURSOWE

1. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, jednak zabrania się wyraźnej ingerencji w zdjęcie poprzez daleko posuniętą obróbkę graficzną. Dopuszcza się jednak:
– konwersję zdjęć: kolorowych do czarno-białych,
– nakładanie filtru kolorowego, sepii itp.
– delikatną korektę polepszająca ogólną jakość zdjęcia – wyostrzanie, nasycenie, rozjąśnienie, winietowanie, kadrowanie etc.
2. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia. W przypadku nierespektowania tej zasady organizator włącza do konkursu tylko dwie wybrane przez siebie fotografie.
3. Zdjęcia należy przesłać do dnia 20 luego 2017 r. na adres emaiL tj. redakcja@zkaszub.info.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu 24 lutego.
4. Nadesłane fotografie powinny zostać wykonane w okresie 2014-2017 r.
5. O zdobyciu nagrody zwycięzca zostanie poinforemowany pocztą elektroniczną.
6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: redakcja@zkaszub.info z dopiskiem konkurs fotograficzny.
7. Prace muszą spełniać następujące warunki:
– wymiar: min.800x1200xp – max 1200×1600 xp.,
– format zapisu: .jpeg, .sfg, .png (jeden z wybranych).

VI GŁOSOWANIE I ROZSTRZYGNIĘCIE

1. Uczestnik może wykorzystywać wszelkie zgodne z prawem i dobrymi obyczajami metody do wypromowania swojego zdjęcia w celu zebrania jak największej liczby polubień. W kwestii promowania swojego postu organizator nie nakłada na uczestnika żadnych obowiązków, ani żadnych ograniczeń. Odpowiedzialność za popularność postu oraz liczbę odbiorców do których on trafi w pełni leży po stronie uczestnika.
2. Zwycięzcę konkursu wyłoni społeczność portalu społecznościowego „Facebook”.
3. Wszystkie dopuszczone przez Organizatora do udziału w konkursie zdjęcia zostaną umieszczone na facebookowym profilu redakcji zkaszub.info.
4. Głosowanie odbywać się będzie poprzez polubienie zdjęcia.
5. Zdjęcie z największą liczbą polubień na dzień 24 lutego na godz. 15 zostanie zwycięzcą konkursu.
W przypadku remisu o wyniku konkursu decyduje Organizator.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI

1 Przekazanie zdjęć na adres wskazany przez organizatora jest równoznaczne z potwierdzeniem woli uczestnictwa w konkursie oraz z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż:
– posiada pełne prawa autorskie do nadesłanych materiałów;
– zgłoszone do konkursu fotografie nie naruszają w żaden sposób praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, jak również praw autorskich i innych;
– udziela organizatorowi konkursu nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie fotografii konkursowych na czas nieoznaczony bez ograniczeń terytorialnych wraz z prawem do udzielania sublicencji w takim samym zakresie z zastrzeżeniem sygnowania zdjęć imieniem i nazwiskiem autora;
– upoważnia Organizatora do publicznego odtwarzania, rozpowszechniania i powielania zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogowego i cyfrowego zapisu magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych;
– wyraża zgodę na wprowadzanie zdjęć do pamięci komputerów itpp., dokonywanie zmian i opracowań oraz rozporządzania i korzystania z tych zmian i opracowań, a także ich rozpowszechniania, jak również włączania całości lub fragmentów zdjęć do innych materiałów, opracowań lub/i utworów oraz baz danych.
3. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia szkód, jakie poniesie AMK Portal z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem przez Użytkownika praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem portalu zkaszub.info.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac, jeśli nie będą one zgodne z powyższym regulaminem.
2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem.
3. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą wyżej wymienione dane mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą udostępnianie na profilu organizatora.
4. Ostateczny wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie organizatora w dniu oficjalnego zakończenia konkursu.

Skomentuj: Konkurs fotograficzny „Kaszuby w ruchu”

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*