Tag: żniwa

Policja apeluje do rolników, poruszających się maszynami po drogach pow. kartuskiego

Policja apeluje do rolników, poruszających się maszynami po drogach pow. kartuskiego

Z uwagi na okres żniw na polach pojawiły się kombajny, ciągniki i inne maszyny rolnicze. Poruszanie się takimi maszynami wymaga odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, a każdy rolnik biorący udział w żniwach musi pamiętać, że w trakcie dojazdu na pole należy stosować się do obowiązujących przepisów i zachowywać szczególną ostrożność. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, kierowanie pojazdem sprawnym technicznym i odpowiednio wyposażonym jest kluczowe w kwestii bezpiecznego przebiegu żniw.