Tag: stypendyści

Żukowo. Granty przyznane, prawie 900 tys. zł dla NGO

Żukowo. Granty przyznane, prawie 900 tys. zł dla NGO

Gmina Żukowo przyznała 888 800 złotych organizacjom pozarządowym, co przełożyło się na wsparcie ponad 70 zadań. Symboliczne listy gratulacyjne organizacjom wręczyli przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke oraz burmistrz Wojciech Kankowski. Dotacje przyznano na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu, kultury oraz turystyki i krajoznawstwa.