Tag: onz

Gmina Żukowo przystąpiła do projektu dla poprawy jakości życia niepełnosprawnych

Gmina Żukowo przystąpiła do projektu dla poprawy jakości życia niepełnosprawnych

Gmina Żukowo przystąpiła do projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Otrzymała certyfikat „Samorząd wdrażający konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.