VII Sesja Rady Gminy Somonino

Mapa niedostępna

Data/Czas
16/04/2019
10:00 - 13:00

Lokalizacja
Urząd Gminy Somonino

Kategoria


Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuje się VII Sesję Rady Gminy Somonino na dzień 16 KWIETNIA 2019 R.,  GODZ. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Somoninie z następującym porządkiem obrad:

1.      Sprawy organizacyjne:
 – przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad,
– przyjęcie uwag do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Reklamy


2.      Sprawozdanie Wójta.
3.      Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy.

     * Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok
2018.
     * Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie  za rok 2018.
     * Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2018.
     * Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2019 rok.
    * Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
    * Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
    * Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     
    *   Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z przystani kajakowych w Somoninie i Goręczynie.
     *  Uchwała w sprawie współpracy Gminy Somonino, Gminy Kartuzy, Powiatu Kartuskiego i Samorządu  Województwa Pomorskiego w celu podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów
komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców na skrzyżowaniu drogi powiatowej DP1924G i drogi wojewódzkiej nr 224 oraz drogi prowadzącej do osiedla „Bernardyno” w Somoninie.
     * Sprawy różne.

VII Sesja Rady Gminy Somonino