V Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Wczytuję mapę...

Data/Czas
26/02/2019
14:00 - 18:00

Lokalizacja
Urząd Gminy Żukowo

Kategoria


V Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r.  o godz. 14:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Somonino
  3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2019-2027
  4. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2019r.
  5. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie na rok 2019
  6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska
  7. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach z gatunku lipa drobnolistna będących częścią składową pomnika przyrody nr 1045 „Aleja Lipowa”
  8. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon 100” oraz określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości
  9. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębiechowie
  10. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiec
  11. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiec
  12. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiec
  13. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiec
  14. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiec
  15. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Banino oznaczonej jako działka nr 7/19
  16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Banino, oznaczonej jako działka nr 127/23
  17. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Komunalnej Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie na lata 2018-2022
  18. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z Jez. Głębokim i Karlikowskim, rejonu ulic Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo
  19. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezbudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Banino, gmina Żukowo
 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 2. Wnioski radnych.
 3. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 4. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad sesji.
V Sesja Rady Miejskiej w Żukowie