Wyremontowany dojazd do drogi krajowej

Wyremontowany dojazd do drogi krajowej

Ulice św. Faustyny i Wierzbowa są oficjalnie otwarte. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości ok. 330m i szerokości 6m.

Wykonany został również pas zieleni oraz chodnik jednostronny, a także oświetlenie. Istniejące wjazdy zostały dostosowane do nowobudowanej nawierzchni, powstały też wjazdy na teren parkingu i promenady kościelnej przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Zakres prac obejmował również budowę dwóch wyniesionych przejść dla pieszych oraz budowę kanalizacji deszczowej i połączenie jej z istniejącym systemem odwodnienia.
Nieprzypadkowa jest lokalizacja inwestycji. Odcinek łączy się bowiem z drogą krajową nr 20 i ruch samochodowy w tym miejscu jest ogromny. Dodatkowo, przy ul. św. Faustyny znajduje się kościół parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, która skupia około 5 tys. wiernych. Dzięki zadaniu znacznie poprawi się bezpieczeństwo w tym miejscu.
Wykonawcą prac była firma Kruszywo Sp. z o.o. z Linii. Wartość robót budowlanych to ok. 850 tys. zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*