Kwalifikacja wojskowa w gminie Somonino

Kwalifikacja wojskowa w gminie Somonino

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, na terenie województwa pomorskiego od 3 lutego do 30 kwietnia, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 roku.

Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 2001 roku powołane są Powiatowe Komisje Lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1996 –2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawić się w komisjach powinni także mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1999 i 2000, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1996 –2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Somonino przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Kartuzach w budynku Kartuskiego Centrum Kultury, przy ul. Klasztornej 1 od 19 do 20 lutego 2019 roku od godz. 8.30 do godz. 12. Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości w celu okazania go wójtowi, posiadaną dokumentację medyczną – w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Somoninie ul. Ceynowy 21 pok.18.lub tel. 58 684 11 21.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*