Dotacje Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Dotacje Starostwa Powiatowego w Kartuzach na edukację, oświatę i wychowanie [LISTA]

Zarząd Powiatu Kartuskiego udzieli w tym roku dotacji na realizację zadań z różnych dziedzin, w tym między innymi na edukację, oświatę i wychowanie. Prezentujemy listę podmiotów, którym powiatowa władza przyznała pieniądze.

Fot.: pixabay.com
Zadanie a) wspieranie działań wychowawczych, edukacyjnych, promujących wartości i postawy społecznie pożyteczne poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ferii letnich i zimowych:

Zobacz też: Starostwo w Kartuzach podzieliło pieniądze na zadania publiczne [kultura fizyczna i sport]

1. Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remusowi Drëszë” – Poznajemy stare Ziemie Słowian Zachodnich – „Warsztaty edukacyjne w drodze” – cykl wykładów oraz wanoga na historyczne zachodnie rubieże Kaszub, do Szczecina i Gryfic/Greisfaldu – 3 828,00 zł.

2. Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Czas wolny wychowanka” – 2 057,00 zł.

3. Kartuski Klub Szachowy ORMUZD – „Intelektualna i sportowa rozrywka formą popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży” – 0,00 zł.

4. Stowarzyszenie Odtwórców Historycznych Drużyny „Niflheim” – Żywe lekcje historii w kartuskich gimnazjach „Poznajemy świat dawnych mieszkańców Pomorza – wikingów” – 2 250,00 zł.

5. Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja – „Planszówki w Baninie – Kontynuacja” – 1 200,00 zł.

Reklamy


6. Stowarzyszenie „Borowy Las dla Przyszłości” – „Let1nie spotkania zdolnych” – 17 415,00 zł.

7.Stowarzyszenie „Pod Wspólnym Niebem” – „Mali Odkrywcy” – 1 250,00 zł.

Zadanie b) zadania i projekty edukacyjne przeciwdziałające uzależnieniom dzieci i młodzieży od narkotyków, alkoholu, tytoniu, internetu i innych oraz ryzykownych zachowań seksualnych połączone z edukacją rodziców:

8. Fundacja Kultury BO-REK – „Złe wspomnienia –profilaktyka” -4 000,00 zł.

Zadanie c) działania edukacyjne i wychowawcze o zasięgu ponadgminnym mające na celu integrację społeczną osób pełno i niepełnosprawnych, zwiększenie tolerancji wobec niepełnosprawności:

9. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy – „Lubuskie warte zachodu” – 3 000,00 zł.

10. „Rozwiń Skrzydła” – „Współdziałamy razem – integracyjne działania uczniów z powiatu” – 2 000,00 zł.

11. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice „Nasze marzenia” – 2 000,00 zł.

Zadanie d) działania wychowawcze, edukacyjne i międzygeneracyjne wzmacniające więzi międzypokoleniowe – kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i narodowych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej:

12. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie – Wanoga „Młodzëzne” do Świętej Góry Polanowskiej i Sławna – 2 000,00 zł.

13. Stowarzyszenie „Edukacja – Integracja” – „Patriotyzm tu i teraz” – 2 000,00 zł.

Zadanie e) wsparcie działań edukacyjnych dla osób 60+ ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej

14. Stowarzyszenie „Kaszubianki” – „Zdrowy, świadomy i aktywny Senior” – 3 000,00 zł.

Zadanie f) edukacja w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy informatycznej oraz matematycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych, w tym nauk ścisłych i postaw badawczych:

15. Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach – „Dobry Start Drogą do Kariery” Edycja III – 6 200,00 zł.

16. Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Kożyczkowie„Kożyczkowianki” – „Eksperymentalna akademia uczniowska: poczuj chemię do chemii” – 0,00 zł

17. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Klasztorna” – „W poszukiwaniu mocy” – 7 000,00 zł.

18. Stowarzyszenie Powiatowego Sejmiku Młodzieży – „Wiedza to fun” – 2 100,00 zł.

19. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz -„Komunikacja z gwiazdami” – 2 700,00 zł.

Zadanie g) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozwijanie umiejętności uczestnictwa w kulturze:

20. Stowarzyszenie „Akademia Głodnica” – XII Konkurs „Kaszubskie Madonny” – 3 000,00 zł.

21. Stowarzyszenie „Dzierżążno Dzieciom” – „Teatr bawi i uczy” – 3 000,00 zł.

22. Europejska Fundacja Promocji Kultury „Wyspa Artystów” -„Wakacyjne warsztaty wokalno-taneczne dla dzieci” – 2 000,00 zł.

23. Stowarzyszenie „Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice” „Wspólne muzykowanie w orkiestrze dętej – animacja społeczna młodzieży i ich rodziców w lokalnych inicjatywach” – 5 500,00 zł.

24. Stowarzyszenie „Szkolna Przyjaźń” – „Teatr, sztuka kultury dla młodego człowieka” – 2 500,00 zł

25. Stowarzyszenie „Discantus” – „Wspólne muzykowanie w chórze szansą rozwoju umiejętności uczestnictwa w kulturze” – 2 000,00 zł.

26. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej – „II Międzyszkolny konkurs recytatorski wierszy Jana Trepczyka” – 1 500,00 zł.

27. „Szczyt Wieżyca” – Lokalna Organizacja Turystyczna – „Zjazd Mikołajów 2016” – 4 0010,00 zł.

Zadanie h) promocja wolontariatu wśród dzieci i młodzieży:

28. Stowarzyszenie Dla Borowa – „Integracja środowisk wiejskich sołectw Borowo, Dzierżążno, Mezowo i Sitno poprzez zorganizowanie wolontariatu i wspólnych zajęć w świetlicy przy parafii w Borowie” – 2 500,00 zł.

Zadanie i) organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych w celu profesjonalizacji ich działań m.in. z zakresu prowadzenia księgowości, zagadnień dotyczących aspektów prawnych prowadzenia organizacji pozarządowych i innych:

29. Fundacja Edukacji i Działań Społecznych „Wzmocnienie III sektora w pow. kartuskim w 2016 r.” – 5 000,00 zł.

30. Spółdzielnia Socjalna „Pasja” – „Zorganizuj się w Powiecie Kartuskim! – pakiet spotkań informacyjnych oraz konsultacji dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych” – 0,00 zł.

Oferta, która nie wpisuje się w żadne z ogłoszonych zadań z zakresu edukacji:

31. Fundacja Farma Rozwoju „Rozumieć świat – warsztaty o edukacji globalnej dla dzieci i nauczycieli” – 0,00 zł.

Skomentuj: Dotacje Starostwa Powiatowego w Kartuzach na edukację, oświatę i wychowanie [LISTA]

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*