Związek Metropolitalny – dla transportu zbiorowego

W dniu 11 stycznia br. w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji ds. Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.
Przedmiotem obrad była możliwość utworzenia związku metropolitalnego w OMG-G-S w 2016r., organizacja transportu zbiorowego w związku metropolitalnym oraz kwestia przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie utworzenia związku.

Głównym tematem posiedzenia była sprawa opracowania modeli instytucjonalnych funkcjonowania transportu publicznego na obszarze metropolitalnym w świetle zapisów „świeżej” ustawy z dnia 9 października 2015r. o związkach metropolitalnych (ZM).

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Grzelak oraz Dyrektor Biura OMG-G-S widzą potrzebę głębokiej analizy tematu oraz konieczność opracowania ekspertyzy funkcjonalnej i prawnej. Ekspertyza zgodnie z założeniami wstępnymi składałaby się z trzech części:

  1. Charakterystyka dotychczasowego kształtu transportu publicznego na terenie obszaru metropolitalnego
  2. Propozycja modeli instytucjonalnych funkcjonowania transportu publicznego w OM
  3. Szczegółowe zagadnienia problemowe związane z wejściem w życie ustawy o ZM (głównie aspekty prawne wprowadzenia związku oraz konsekwencji prawnych i finansowych)

Jak wskazał Przewodniczący Komisji, najistotniejszym elementem działań jest „marchewka” którą daje nam ustawa. Jak wynika ze wstępnych wyliczeń, utworzenie Związku pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych środków finansowych dla metropolii. Ustawa przewiduje bowiem udział Związku w dochodach z PIT w wysokości 5%. Dałoby to kwotę ok. 176 mln zł.

Perspektywa finansowa jest dlatego bardzo ciekawą zachętą do działania w tym kierunku. Ogromną niewiadoma pozostaje kwestia prawna oraz organizacyjna transportu publicznego na obszarze metropolii gdańskiej, zwłaszcza że gdyby gminy i powiaty zgodziły się na to rozwiązanie, to Związek przejąłby ogromne zadanie polegające na organizowaniu transportu publicznego na całym obszarze ZM.

Temat transportu nie został wyczerpany, dlatego kolejne spotkanie Komisji odbędzie prawdopodobnie już za miesiąc.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*