Tag: OSP

Mirachowo. Nowy sprzęt trafił do jednostki OSP

Mirachowo. Nowy sprzęt trafił do jednostki OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Mirachowie zrealizowała projekt zakupu sprzętu oświetleniowego, który pozwoli na skuteczniejsze, szybsze i bezpieczniejsze niesienie pomocy innym podczas akcji ratowniczych. Realizacja projektu była możliwa dzięki grantowi przekazanemu jednostce w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.