Tag: opłaty za parkowanie

Kartuzy. Mariusz Treder: „Ustalono stawki za parkowanie, które są nierealne i niesprawiedliwe…”

Kartuzy. Mariusz Treder: „Ustalono stawki za parkowanie, które są nierealne i niesprawiedliwe…”

Mariusz Treder, przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach w piśmie przesłanym do burmistrza Kartuz odniósł się do głośnej ostatnio sprawy opłat za miejsca parkingowe na terenie miasta. Szef rady zwraca uwagę na to, że w ocenie mieszkańców ustalone stawki są za wysokie, a wręcz „oderwane od rzeczywistości”. „Mieszkańcy nie mogą być obciążani kosztami nietrafionych decyzji” – podkreśla, prosząc włodarza o przygotowanie nowego projektu uchwały, zakładającego obniżenie opłat w poszczególnych strefach. Apeluje też o podwyższenie stawek za karnety miesięczne dla radnych i sołtysów do zaproponowanych początkowo 30 złotych. Zobacz pełną treść pisma!